Frederikssund Kommune har udarbejdet dette kort, hvor de nye mulige vindmølleplaceringer er markeret med blåt. Den røde markering er ekstisterende møller.

Frederikssund Kommune har udarbejdet dette kort, hvor de nye mulige vindmølleplaceringer er markeret med blåt. Den røde markering er ekstisterende møller.

Kommune foreslår nye vindmøller i Jægerspris

Fire områder i kommunen er udpeget til mulige vindmølleområder, tre af dem ligger i Jægerspris

Af
Af Birgitte Masson

Frederikssund Placeringen af nye vindmøller i Frederikssund har før skabt røre. Nu er kommunens embedsmænd klar med fire mulige steder. Det drejer sig om områder ved Louiseholm i Hornsherred, Dalby og Svanholm. Det sidste ligger ved Vinge udenfor Frederikssund. I starten var der 18 mulige områder i spil, men det tal er nu barberet ned til fire forskellige steder i kommunen. "Vi har udpeget de fire områder, fordi de ligger i god afstand til boliger. Kun et sted, nemlig i nærheden af Vinge, ligger et sommerhus indenfor det område, man normalt skal holde i forhold til støjgener. Ejeren af dette sommerhus er vi i dialog med," fortæller Plan- og Miljøchef i kommunen, Anker Riis. Han påpeger, at netop dette sommerhus i forvejen er i spil i forhold til Frederikssund-Motorvejen. "Sommerhuset kommer vi under alle omstændigheder til at forholde os til med udbygningen af Frederikssund Motorvejen," siger Anker Riis.

Kan levere strøm til alle

Med udbygningen af de fire nye vindmølleområder er der udsigt til, at alle kommunens husstande kan forsynes med vedvarende energi. Faktisk kan kommunens produktion af vedvarende energi mangedobles ved optimal udnyttelse af den kapacitet der ligger i de nye områder. "Vi vil, hvis planen vedtages, kunne levere strøm til flere end samtlige husstande i kommunen, omvendt er der jo også dage, hvor det blæser knapt så meget, og så udligner det sig jo," siger Anker Riis. Men det er vel at mærke, hvis vindmølleprojektet ikke møder modvind.

Borgerne bliver hørt

I høringsfasen for kommuneplanen planlægger man i starten af det nye år særskilte borgermøder for de enkelte vindmølleområder. Her vil der være repræsentanter for vindmøllerejseholdet under Naturstyrelsen. Og hører man til dem, som hilser vindmølleprojekterne velkommen, vil det blive muligt at købe andele i vindmøllerne og derved måske få et økonomisk afkast, for vindmølleinvestorerne vil blive pålagt at udbyde mindst 20 pct. af ejerskabet til møllerne lokalt. Men før man når dertil, er der lang vej. Anker Riis håber, at der kan ligge en endelig vedtagelse af projektet i juni 2013. Herefter følger en mere konkret planlægning som kan tage op til halvandet år. "Projektet skal indarbejdes i kommuneplanen, indtil videre er det et administrativt oplæg. Derefter følger en vedtagelse af kommuneplanen som forventes før sommerferien i år, endnu en offentlig høring og måske en VVM-undersøgelse," siger Anker Riis. Følg debatten om vindmøllerne på www.lokalavisen.dk/frederikssund eller vores facebookside.

Publiceret 04 January 2013 11:30