Henrik Buitenhuis ved tomilestenen, som han selv har været med til at restaurere. Den står nu på sin oprindelige plads foran huset Milhøj på Roskildevej 6 i Slangerup.

Henrik Buitenhuis ved tomilestenen, som han selv har været med til at restaurere. Den står nu på sin oprindelige plads foran huset Milhøj på Roskildevej 6 i Slangerup.

Tomilestenen er tilbage i Slangerup

Efter i 108 år at have været gemt væk er den historiske sten igen på plads foran Milhøj på Roskildevej

Af
Jesper Berg

I 1854 blev den milesten, som markerede, at afstanden til Hillerød på dette sted er to mil - godt 15 kilometer - sat op i Slangerup. Den var blevet hugget af det bornholmske firma Rønne og Bistrup og fik lov til at blive stående i 53 år frem til 1907, hvor kilometer blev den officielle danske måleenhed.
Af den årsag blev alle milesten fjernet og erstattet af kilometersten. Således også ved Roskildevej 6 i Slangerup hvor milestenen blev taget ned og stillet til opmagasinering på amtets materielgård i Hillerød.
Her blev den fundet for et års tid siden og kan nu ses i sin fordums pragt ved huset Milhøj på Roskildevej.
"Stenen blev vasket og rengjort med en speciel børste, så granitten ikke tog skade," fortæller Henrik Buitenhuis fra Slangerup, som var med til at restaurere tomilestenen hos Vej & Park i Frederikssund Kommune.

Der mangler en nulpunktsten

På grund af at Milhøjs nuværende beboer, John Leth Jakobsen, har stille et stykke af sin jord til rådighed for stenen, kan den nu ses på sin oprindelige plads.
Mange af milestenene blev i 1907, da de blev taget ned, destrueret eller genbrugt, men nogle blev solgt til private, som har dem stående på deres grund, eller gemt bort i glemslen. Således altså også tomilestenen fra Slangerup.
Afstanden til milestenene rundt i landet blev målt fra en såkaldt nulpunktssten i de større byer. Disse blev i 1907 også fjernet, men der findes i dag så vidt vides ingen af disse sten tilbage - hverken fysisk eller billedligt.
"Det kunne være rigtig spændende, hvis nogen har en nulpunktsten stående et sted, så offentligheden kan komme til at se, hvordan de rent faktisk så ud," siger Henrik Buitenhuis.

Grevinde Danners mand, Frederik den 7., var konge, da tomilestenen blev fremstillet og opsat i Slangerup. Det var således ham, der blev krediteret på stenen.

Grevinde Danners mand, Frederik den 7., var konge, da tomilestenen blev fremstillet og opsat i Slangerup. Det var således ham, der blev krediteret på stenen.

Publiceret 16 July 2015 00:00