Her ses stenalderhuset ved Vinge fra vest. Huset fremstår i dag som tre parallelle rækker af stolpehuller. Arkæologerne regner med, at der har boet mennesker i husets vestende, mens østenden blandt andet har fungeret som lade og stald. Foto: Martin Hamberg, redigering: Jens Winther Johannsen

Her ses stenalderhuset ved Vinge fra vest. Huset fremstår i dag som tre parallelle rækker af stolpehuller. Arkæologerne regner med, at der har boet mennesker i husets vestende, mens østenden blandt andet har fungeret som lade og stald. Foto: Martin Hamberg, redigering: Jens Winther Johannsen

4.000 år gammelt langhus fundet ved Vinge

Arkæologer arbejder på at udgrave et usædvanligt velbevaret hus fra bondestenalderen

Af
Jesper Berg

46 meter langt og 7 meter bredt.
Så stort er et 4.000 år gammelt langhus fra bondestenalderen, som arkæologer ved Frederikssund Museum for tiden er ved at udgrave nær den nye bydel Vinge. Langhuset er blevet fundet i forbindelse med etableringen af den nye S-togsstation ved Vinge.
Huset er et såkaldt to-skibet langhus og kan ud fra sin størrelse og grundform dateres til slutningen af bondestenalderen - det vil sige omkring 2.000 år før vores tidsregning.

Hjem for lokal stormand

"Langhuset ved Vinge er usædvanlig velbevaret og hører til blandt de absolut største huse fra Nordeuropas bondestenalder," fortæller Palle Østergaard Sørensen, som er museumsinspektør ved Frederikssund Museum, der hører under ROMU, Roskilde Museum.
"Langhuset har sandsynligvis været beboet af en lokal stormand," vurderer inspektøren, som bliver meget klogere på detaljerne om beboelsen om et års tid.

Den daglige leder af udgravningerne, Jens Winther Jonannsen, og arkæolog Sigrid Schmidt studerer nogle af de potteskår, som er dukket frem af mulden.

Den daglige leder af udgravningerne, Jens Winther Jonannsen, og arkæolog Sigrid Schmidt studerer nogle af de potteskår, som er dukket frem af mulden.

Tager fosfatprøver

Arkæologerne har det seneste års tid arbejdet med at fritlægge langhuset og går nu i gang med at udgrave fundet.
"Vi skal være færdig med udgravningerne inden august, og først derefter kan vi for alvor begynde at analysere fundene," siger Palle Østergaard Sørensen til Lokalavisen.
Som en del af udgravningerne tager arkæologerne en række fosfatprøver, som sammen med de øvrige fund i jorden kan give et fingerpeg om, hvor i huset, der har været eksempelvis stald og køkken.
Udgravningerne har indtil nu også afsløret resterne af en godt 400 meter lang og to meter bred grøft fra den første del af jernalderen - cirka 500-0 fvt. - samt flere mindre huse fra den samme periode.

Standser ikke S-toget

"Det står ikke helt klart, hvad grøften har været brugt til, men da den kun er omkring en halv meter høj, har den næppe været brugt som voldgrav," fortæller Palle Østergaard Sørensen, som umiddelbart hælder til den forklaring, at grøften har været en form for markering af et område.
Udgravningen af langhuset bliver færdig i god nok tid til, at det ikke får nogen indflydelse på byggeriet af S-togsstationen.

Publiceret 03 June 2015 06:30