Tommel ned til Kyndby-møller

Københavns Energi og to grundejere havde planer om møller ved Kyndby, men de matcher ikke med kommunens nye vindmølle-plan

Af
Kristina Schønnemann

jægerspris I torsdags pegede Frederikssund Kommune på Svanholm, Dalby, Louiseholm og Vinge som egnede områder at opstille vindmøller i. Dermed har embedsværket i Frederikssund Kommune foreløbigt vendt tomlen ned til en konkret ansøgning fra to lokale lodsejere og Københavns Energi om møller ved Kyndby. ”Det er sådan, at når vi siger ja til vindmøller i ét områder, siger man også nej til andre,” lyder det fra Plan- og miljøchef Anker Riis. Han forklarer, at det er et lovkrav om, hvor stor afstand, der skal være mellem to mølleområder, som gør, at møller ved Kyndby ikke passer overens med kommunens planer. For skal der ligge 100 meter høje vindmøller ved Svanholm, må der ikke ligge andre mølleområder inden for 2,8 kilometers afstand. Det er tolodsejere i Kyndby, der i november sammen med Københavns Energi søgte om at opstille tre møller ved Jungedalsvej. Kun hvis den kommende høringsrunde ændrer de udpegede vindmølleområder, kan ansøgningen godkendes. Anker Riis håber, at Københavns Energi, der netop har skiftet navn til HOFOR, kan se andre muligheder for at investere i møller i Frederikssund Kommune. ”Det udelukker jo ikke, at man kan rejse vindmøller i Frederikssund Kommune – det skal bare være et andet sted,” siger han. HOFOR respekterer dem lokale udpegning. ”Det er jo altid ud fra mange interesser og hensyn, at områderne udpeges. Det er spillets regler, og projektet her er ikke længere interessant at arbejde videre med,” siger Kim Pind Jensen, der som chefkonsulent beskæftiger sig med vindmøller i HOFOR.

Publiceret 09 January 2013 10:40