Klimabevægelsen har i de seneste år for alvor fået sit gennembrud. Også på Folkemødet på Bornholm, hvor den lokale klimaforneing også har spillet en rolle.

Klimabevægelsen har i de seneste år for alvor fået sit gennembrud. Også på Folkemødet på Bornholm, hvor den lokale klimaforneing også har spillet en rolle. Foto: Bjørn Tving Stauning

Klima fejrer 10 års fødselsdag - og et vendepunkt i klimakampen

Holder fest i Præstegården med hygge, alvorsord og optimisme

frederikssund I år er det præcis 10 år siden Frederikssund Klimaforening blev stiftet. Det bliver markeret med en gevaldig fest for både medlemmer og andre.

"Fest fordi der i år har manifesteret sig en helt ny bevidsthed om klimaudfordringerne. Både i det politiske segment og i befolkningen som helhed. Især ser vi en sand indmarch af unge engagerede mennesker på den klimapolitiske scene. Med Greta Thunberg som det sylespidse talerør, står de sammen om et uimodsigeligt argument, som tidligere blot lod sig overhøre af de voksnes generelle politiske snak: Vi vil ha en fremtid!," hedder det i en pressemeddelelse fra klimaforeningen.

Festen løber af stablen tirsdag 19. november klokken 19:00 i præstegården, Kirkegade 7 i Frederikssund. Der bydes på champagne og lidt godt til ganen. NB: Deltagelse er gratis - men tilmelding er ønskelig: mail@frederikssundklimaforening.dk

Foreningen har været involveret i flere landsdækkende projekter, og har et ganske omfattende kontaktnet.

Derfor er det lykkedes at hente nogle af de særdeles aktive profiler til Frederikssund for at medvirke ved jubilæet.

”Vi har sagt til dem, at de skal holde en ”Festtale”, siger formand Ane Wraae, ”og det er netop for at understrege, at Frederikssund Klimaforening ikke har tænkt sig at gå ind i det næste årti med angst og handlingslammelse.”

Der deltager tre markante profiler ved Klimaforeningen fest:

Lærke Wester Larsen, Greenpeace. Prøvede i lang tid at skabe afstand til sin viden om klimaforandringer. Til sidst besluttede hunat træffe det svære valg og lytte til den indre stemme - og gik all in.

Ejvind Larsen, Information. Den tidligere chefredaktør har måttet han erkende, at det langtfra er nemt at omsætte de storslåede teorier til praktisk politik. Kodeord: Grundtvig, Marx og Greta Thunberg.

Frederik Roland Sandby, Den Grønne Studenterbevægelse. En af hovedkræfterne med at organisere de mange omfattende klimademonstrationer. Har om nogen været med til at motivere de unge til at involvere sig aktivt i klimakampen.

”Der er mange, der gennem tiden har spurgt, om det nytter noget," siger Ida Nielsen, der var foreningens første formand og fortsætter:

"Det kan vi jo af gode grunde først svare fyldestgørende på om 20 eller 30 år – men vi kan være fuldstændig sikre på, at hvis vi ikke foretager os noget, går det i hvert fald helt galt”.

” Ja, for redskaberne ligger der – nu skal de bruges”, konstaterer Ane Wraae, der er nuværende formand.

Tvivlerne

Retorikken var noget anderledes fra det klimatopmøde, der samme år fandt sted i København samme år, som foreningen blev stiftet. Her lød der mere et evigt omkvæd: Hvem skal betale?

”Dengang var der mange mennesker, der simpelt hen ikke troede på det med klimaforandringerne, "siger Ida Nielsen, som var en af initiativtagerne til Frederikssund klimaforening, man mente at videnskabsfolkene nok havde overset et eller andet – eller at de simpelt hen var fulde af løgn for at skabe opmærksomhed”.

Vores ansvarsbevidste børn

Men man må nok sige, at tingene har ændret sig. I dag er læren om drivhuseffekten skolepensum fra 4. klasse og i de omfattende demonstrationer, har der deltaget børn helt ned til 8-9 år.

”Det er som om den konkrete viden, har lettere ved at rodfæste sig hos de unge, siger Ane Wraae Nielsen, som i dag er formand for Frederikssund Klimaforening. ”De har jo livet foran sig, og tænker fremadrettet på en tilværelse, der med de nuværende præmisser virker fuldstændig uoverskuelig”.

Nye teknologier

”Indenfor de sidste årtier er der sket en fantastisk udvikling at teknologier”, siger Ane Wraae Nielsen og fortsætter, ”Vi har utrolig mange af de midler, der skal til for at opføre os fornuftigt og skabe et stabilt og bæredygtigt samfund. Og der bliver ved med at komme nye ideer fra vores universiteter”.

Hun er overbevist om, at vi både har de tekniske løsninger, der skal til, og den viden der kan sætte dem i gang – og ikke mindst de hænder, der skal skrue det hele sammen. ”Jo, der er bestemt noget at fejre, tilføjer hun.

Ida Nielsen fortsætter: ”Der er også opstået en helt ny situation, nu hvor politikerne har erkendt situationens alvor, og vi skal ikke længere ud i endeløse diskussioner om, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte eller ej. Den side af sagen ligger fast, og nu kan vi fokusere på løsningsmodeller. Og de kommer også til at omfatte ændret levevis og vaner”.

Eufori og fakta

Foreningen er tidligere gået så vidt som til at påstå, at det næste årti måske kan blive det mest kreative i danmarkshistorien. Men er der er basis for denne eufori?

”Vi skal selvfølgelig ikke lukke øjnene for vores viden om klimatruslerne, men nu drejer det sig om at komme i gang. Det er en katastrofe, hvis vi skal tilbage til, at ingen vil betale”, siger Ane Wraae.

Publiceret 09 November 2019 00:00