Novafos ser på muligheden for, at samle spildevandsrensningen fra fire kommuner i ét nyt fælles rensningsanlæg i Frederikssund. Arkivfoto

Novafos ser på muligheden for, at samle spildevandsrensningen fra fire kommuner i ét nyt fælles rensningsanlæg i Frederikssund. Arkivfoto

Novafos foreslår nyt superrensningsanlæg i Frederikssund

Spildevandet fra Frederikssund, Egedal, Ballerup og Furesø skal behandles i nyt fælles rensningsanlæg, som kan erstatte otte mindre anlæg

Af
Anne Lønstrup

Frederikssund ”Det er jo en god sag, som det er svært at finde noget negativt at sige om,” siger administrerende direktør i Novafos, Carsten Nystrup, om ideen om at samle spildevandsrensningen fra fire kommuner i ét nyt fælles rensningsanlæg i Frederikssund.

Novafos har siden selskabet blev dannet i 2017 arbejdet på at finde en ny infrastruktur for rensningen af spildevand. For 14 dage siden blev de fire kommuner i vest præsenteret for ideen om ét stort anlæg beliggende i Frederikssund.

”Som det er nu, driver vi otte decentrale, mindre rensningsanlæg. De er hver for sig gode og lever op til udledningskravene, som de ser ud i dag. Der er dog ingen tvivl om, at et nyt anlæg vil være mere effektivt og miljømæssigt korrekt end de gamle anlæg med adskillige år på bagen,” siger Carsten Nystrup.

Udledningskravene vil kun blive skærpet i fremtiden, og det vil et moderne anlæg kunne leve op til.

”Vi forventer skærpede udledningskrav for alle anlæg – f.eks. kan man forestille sig, at rensningsanlæg på længere sigt kunne trække mikroplastik, medicinrester og fosfor ud af spildevandet – og det ville blive meget mere bekosteligt at tilpasse de eksisterende anlæg end at etablere et nyt, som endvidere vil have et volumen, der muliggør mere avanceret teknologi,” siger han.

300 meter fra boliger

Det er et krav, at et kommende superrensningsanlæg skal ligge mindst 300 meter fra nærmeste bolig. Samtidig må placeringen ikke komme i konflikt med, at området allerede er udlagt til andre formål.

Novafos har ifølge Carsten Nystrup screenet sit område for at finde en god placering.

”Frederikssund vandt i den screening. Vi ved, at anlægget skal ligge så tæt som muligt på Roskilde Fjord, men vi ved ikke præcis hvor. Det er et planspørgsmål, som vi nu skal i dialog med Frederikssund om,” siger Carsten Nystrup.

Han er klar over, at det kan lyde voldsomt, at der måske skal ligge et anlæg i Frederikssund, som skal rense spildevand for 200.000 mennesker.

”Nogle vil nok være forskrækket over udsigten til så stort et anlæg, men med ny teknologi vil anlægget kunne fungere uden nogen form for gene for de omkringboende. Man kan også få det til at falde organisk ind i den omkringliggende natur, så det ikke ligger som en firkantet klods, men det er selvfølgelig et politisk spørgsmål, hvor mange penge, der skal bruges på udformningen,” siger Carsten Nystrup.

Hvad angår Novafos’ kunder, er det Carsten Nystrups forventning, at de med et nyt anlæg vil skulle betale mindre i takst, end hvis Novafos fortsætter med de otte eksisterende anlæg.

Foreløbig har politikerne kun lyttet til Novafos’ anbefalinger, og der kan gå op til 10-14 år, før et eventuelt anlæg kan stå færdigt.

Enig i principperne

Formand for Plan- & Miljøudvalget i Frederikssund kommune, Jørgen Bech (V), hæfter sig især ved, at et nyt forbedret anlæg vil kunne leve op til fremtidens krav om spildevandsrensning.

”Et moderne, klimavenligt rensningsanlæg kan rense for f.eks. mikroplast og medicinrester, som vi ved kan blive et af kravene i fremtiden. Samtidig vil det fjerne de lugtgener, som vi kender i dag ved de mindre rensningsanlæg,” siger Jørgen Bech.

”Det skal også kunne betale sig for forbrugerne, men hvis man fortsætter som hidtil med otte mindre anlæg, så kan man være sikker på, at det vil blive otte gange så dyrt at opgradere anlæggene til de fremtidige rensningskrav, som det vil være at bygge nyt.”

Han understreger, at der også er mange detaljer, som ikke er på plads endnu.

”Vi skal selvfølgelig se på, hvor anlægget i givet fald skal ligge, om vi kan finde plads til det og hvilke konsekvenser det kan få for landskab o.s.v. Der er ikke udpeget et sted endnu, men Novafos har peget på nogle principper, som vi er enige i,” siger udvalgsformanden.

Han mener, at Novafos har vist rettidig omhu ved at arbejde med en forbedret struktur.

”Analysen viser, at ét stort rensningsanlæg er mere holdbart både klima- og miljømæssigt og økonomisk. Jeg er generelt positiv, men vil godt kende alle faktorer, før jeg siger, det er det, vi skal gøre,” siger Jørgen Bech.

Publiceret 16 October 2019 11:36