Frederikssund Kommune har netop ansat fire unge til at hygge om de ældre på nogle af kommunens omsorgscentre. Foto: Arkiv

Frederikssund Kommune har netop ansat fire unge til at hygge om de ældre på nogle af kommunens omsorgscentre. Foto: Arkiv ipopba - stock.adobe.com

Unge får fritidsjob på omsorgscentrene

Siden sommerferien har fire unge fået fritidsjob på omsorgscentrene i Frederikssund Kommune. På sigt håber man, at det vil medføre bedre rekrutteringsmuligheder til fremtidige jobs på området

FREDERIKSSUND Velfærdsudvalget har taget initiativ til et nyt tiltag i Frederikssund Kommune. Der er efter sommerferien ansat fire unge i alderen 14 til 16 år til fritidsjob på omsorgscentrene. Tre unge mænd og en ung kvinde skal på Tolleruphøj og Solgården, supplere det faglige personale i forhold til aktiviteter med beboerne. Bliver det en succes, er planen at udvide til resten af kommunens omsorgscentre. Og interessen er der hos de unge mennesker.

"Der har i alt været omkring 80 ansøgere til stillingerne. Der har været mange gode ansøgninger, og ansøgningerne viser, at der er en stor interesse for at arbejde med omsorgsopgaver. Det er rigtig dejligt at opleve," siger formand for Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt.

De unges arbejdsopgaver kommer til at handle om hygge og samvær. De skal for eksempel have tid til at snakke, se på billeder, læse højt, spille spil eller deltage i gå- og cykelture sammen med beboerne. Overordnet set skal de unge i fritidsjobbet altså hjælpe til med at skabe sociale og hyggelige situationer i tæt samvær med omsorgscentrenes beboere, hvilket vil kunne skabe glæde, liv og nærvær.

"Det er en måde at gøre sundheds- og omsorgsarbejdet synligt, og så handler det selvfølgelig om at vække nysgerrigheden og interessen for faget. Måske vil de unge føle, at det her er noget, de er gode til og har lyst til at arbejde med og dermed få interesse for uddannelsen. De vil måske endda søge en uddannelse inden for fagene," udtaler Inge Messerschmidt.

Det betyder rigtig meget for beboerne at have kontakt til det omkringliggende samfund og at få input, som eksempelvis unge mennesker kan give dem. Derfor er der en forventning om, at de unge bliver taget godt imod af beboerne.

Frederikssund Kommune håber samtidig, at et øget fokus på området og en positiv branding vil skabe bedre rekrutteringsmuligheder for kommunen til at kunne besætte fremtidige stillinger.

Projektet forventes at starte i løbet af oktober 2019 og de unge i fritidsjob skal være på omsorgscentrene fire timer om ugen. Frederikssund Kommune ærgrer sig over, at mange har søgt forgæves, men projektet skal evalueres omkring marts 2020. I den forbindelse vil der blive taget stilling til, hvorvidt modellen skal udbredes til de øvrige omsorgscentre og eventuelt til andre sociale områder i kommunen.

Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem FOA Frederikssund samt medarbejdere og ledere i Frederikssund Kommune.

Pressemeddelelse

Publiceret 15 October 2019 00:00