"Den politiske målsætning er naturligvis en rettidig sagsbehandling, der lever op til lovens krav, og som dermed sikrer borgernes velfærd og retssikkerhed på området," lyder det fra udvalgsformand Morten Skovgaard

Kø ved svingdøren i kritiseret afdeling

Antallet af medarbejdere, der fratræder i Center for Familie og Rådgivning, er steget voldsomt de senere år. På blot to et halvt år er 60 ud af 93 ansatte udskiftet

Af
Henrik Gregersen

Frederikssund Der er nok at tage fat på for ledelsen i Center for Familie og Rådgivning.

Ikke bare skal der ifølge Socialstyrelsens rapport om sagsbehandlingen i centret rettes op på en række kritikpunkter. Der skal også sættes en klods i svingdøren, hvis ikke borgerne skal opleve hyggpige udskiftninger af sagsbehandlerne.

På blot to et halvt år er mere end halvdelen af centrets medarbejdere således fratrådt, viser en opgørelse over den såkaldte personalegennemstrømning, som Lokalavisen har fået aktindsigt i.

Alene i de første seks måneder af 2019 fratrådte 13 af 93 medarbejdere, mens 26 forlod arbejdspladsen i løbet af 2018.

Og den store medarbejderudskftning er ét af indsatspunkterne i den genopretningsplan for området, som nu er igangsat, lyder det fra Morten Skovgaard (V), der er formand for Uddannelsesudvalget.

"Det, sammenholdt med den manglende dokumentation i flere af sagerne, betyder, at familierne om maan så må sige, flere gange har måttet starte fra Adam og Eva," siger han og fortsætter:

"En del af udskftningen kan formentlig forklares med, at mange ansatte i afdelingen bor tæt på København, og når muligheden er der, så vil de gerne have et job tættere på hjemmet. Men vi er også nødt til at have fokus på, om det kan være et tegn på mistrivsel på arbejdspladsen. "

Nødvendig støtte

Task Forcens rapport viser blandt andet, at nogle af de undersøgte sager på overfladen forekommer velbehandlede, mens man ved nærmere gennemgang og samtaler med de implicerede familier kan konstastere, at sagsbehandlingen lader en del tilbage at ønske.

Blandt andet er der modtaget underretninger om børn, der allerede er i 'systemet,' men hvor faresignaler overses.

"Det samlede billede af rapporten bekræfter den opfattelse, vi havde af forholdene i afdelingen. Det var baggrunden for, at vi bad om hjælp til at afdække forholdene.Og selv om det hovedsaglig handler om fejl i sagsbehandlngstider og dokumentation, så er der i rapporten kommet nogle uregelmæssigheder op til overfladen, som viser behovet for, at man får nogle ensartede arbejdsgange, at dokumentationen i sagerne bliver bedre, så vi sikrer, at barnet eller den unge og familien får den rette behandling og støtte," siger Morten Skovgaard til Lokalavisen.

Fakta: Så mange er fratrådt

År

2014

2015

2016

2017*

2018*

1. halvår 2019

Årsværk

107

113

108

104

93

93

Fratrådte medarbejdere

9

10

13

21

26

13

Publiceret 07 October 2019 01:00