Bevidsthedens ånd i musikken

Onsdag 9. oktober klokken 19:00 kan man møde Anders Holte i Rejsestalden til et foredrag

Jægerspris Hvad har musikken og lyden med bevidsthed at gøre?

Er musikken lyden af åndens tilstedeværelse?

Hvad er forskellen på sang og toning? Er det muligt at opleve en ny part af sig selv gennem lyden af sin egen stemme? Og i så fald.. hvem er så den part?

Svaret på disse og mange andre spørgsmål om vores eksistens og hvem vi egentlig er ... er dét, der optager Anders Holte i hans virke som sanger, musiker og komponist.

Han siger ofte som Storm P. at "Virkeligheden er i Virkeligheden ikke er hvad Virkeligheden i Virkeligheden giver sig ud for."

Men osse at vi (i virkeligheden) er så meget mere end blot den personlighed, vi til daglig identificerer os med. Så umådelig meget mere endda...

Denne aften handler om den del af os selv som ord vanskeligt kan beskrive, men som musikken er skabt til at udtrykke.

Anders' musik bliver ofte nævnt i forbindelse med en ny bevidsthed.

Musikken har ofte den virkning at vores indre horizont udvider sig når vi lytter. Et citat lyder: "Bevidsthedens erindring om sin egen oprindelse kan mærkes i musikken".

Anders er klassisk uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som sanger og kordirigent, men han komponerer og synger sin musik ud fra et intuitivt bevidsthedspunkt. Komposition og intuition bliver til en synergi af musikalske "fortællinger" om menneskelig oprindelse, kærligheden og det evige i vor eksistens.

Toning - stemmens meditation

Toning er en bestemt måde at bruge vores stemme på som giver indre fokus og ro. Toning bringer os i kontakt med vores indre væsen. Toning er ikke sang i traditionel forstand med ekspressiv rytme og melodi, men snarere et sted at være med lyden af sig selv. En måde at høre sin egen 'indre stemme'.

Toning er nemt at lære og i forbindelse med aftenens koncert som Anders giver sammen med sin partner Cacina, vil han osse både demonstrere og tone sammen med publikum.

Der vil osse blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Billetter købes via Place2Book. Der er begrænset deltagerantal. Restsalg ved døren, hvis der er billetter til overs.

Publiceret 06 October 2019 00:00