Forældregruppen i Tumlebo kæmper for at undgå en lukning af deres institution. Privatfoto

Forældregruppen i Tumlebo kæmper for at undgå en lukning af deres institution. Privatfoto

Forældre i Tumlebo: Nu er løbet kørt!

Det giver ikke mening at lukke den mest populære institution i Hornsherred Syd, mener forældrene i lukningstruede Tumlebo. De ville gerne have vidst tidligere, at institutionen er den mest søgte

Af
Anne Lønstrup

Frederikssund Siden det blev meldt ud, at Børnehuset Tumlebo er lukningstruet, har forældregruppen kæmpet for at bevare institutionen. Bl.a. har de spurgt kommunens forvaltning om, hvor stor søgningen er til de enkelte institutioner i Hornsherred Syd.

Til forældrenes store frustration fik de i første omgang det svar, at kommunen ikke havde tallene. Men efter byrådsmødet den 25. september har forældrene nu fået tallene i en mail, og tallene viser, at Børnehuset Tumlebo er den mest søgte af institutionerne i Hornsherred syd.

Rene facts

Desværre kommer den oplysning for sent, mener forældregruppen, som frygter, at løbet er kørt, når det handler om at gøre indsigelser.

”Vi spurgte til tallene på et borgermøde den 11. september og igen på byrådsmødet under punktet ’Borgerspørgsmål til budgettet’, men vi fik at vide, at forvaltningen ikke havde børnetallene for de enkelte institutioner. Da vi endelig fik tallene, som viste, at Tumlebo er den mest søgte institution i Hornsherred syd, var vores sidste chance for at få indflydelse glippet,” siger Malene Andersen, der udtaler sig på vegne af forældregruppen.

Fristen for høringssvar i forbindelse med Økonomiudvalgets forslag til budgettet 2020-2023 var den 22. september.

Børn på venteliste

Forældregruppen mener, at kommunen har haft deres grunde til at lade svaret på forældregruppens spørgsmål vente på sig.

”Vi er overbevist om, at når kommunen blev ved med at sige, at de ikke havde børnetallene for de enkelte institutioner, var det, fordi tallene er gode for vores sag og dårlige for deres. Det ville have været lettere for os at gå ind i en diskussion med de rene facts om, at man vælger at lukke en meget eftertragtet institution, den eneste fyldte institution i Hornsherred,” siger Malene Andersen.

Det er uforståeligt for forældrene, at det netop er en så efterspurgt institution, der skal lukkes.

”Det virker mærkeligt at lukke en institution for at spare nogle få hundrede tusinde kroner, når man lige har puttet et tilsvarende beløb i et nyt klatrestativ på Tumlebos legeplads,” siger hun.

Brev til byrådet

Forældregruppen har i et forsøg på at sikre, at deres budskab er nået frem til byrådet, sendt en kopi af børnetallene til alle medlemmer af byrådet. I brevet står bl.a.:

”Som man kan se, er Tumlebo børnehave den eneste fyldte institution i Hornsherred, endda ender vi over normering med yderligere venteliste. Tallene må tale for sig selv.”

Forældrene vil markere, at de som borgere i Skibby ønsker Tumlebo bevaret.

Tilbageholdt ikke tal

Formanden for Opvækstudvalget, Maria Katarina Nielsen (B) afviser, at forvaltningen har tilbageholdt information til forældrene i Tumlebo om børnetallene.

”Forældrene efterspurgte tallene til byrådsmødet, og allerede dagen efter har forvaltningen sendt svar,” siger Maria Katarina Nielsen.

Efter hendes opfattelse var det først til byrådsmødet, at forældrene formelt spurgte til børnetallene:

”Det er rigtigt, at vi politikere på borgermødet den 11. september var i dialog med forældre og medarbejdere om både denne og andre sager. Her har forældrene gjort os opmærksomme på deres holdninger, og vi har haft mulighed for at drøfte de forskellige forslag i handlingskataloget. Det er selvfølgelig beklageligt, hvis forældregruppen har været af den opfattelse, at de på baggrund af vores snak ville få tilsendt svar på konkrete spørgsmål. Vi har på borgermødet henvist forældrene til at skrive høringssvar,” siger Maria Katarina Nielsen.

”Både på beskrivelsen af forslaget og i bilagene til Opvækstudvalgets udvalgsmøde den 6. maj fremgår det helt entydigt, at der er overskudskapacitet af pladser i Hornsherred syd,” siger udvalgsformanden.

Hun forstår godt, at forældrene gerne vil bruge den oplysning, at institutionen er meget populær, som argument for, at den ikke skal lukke.

”Det er selvfølgelig ærgerligt, at forældrene sidder med den følelse, at de er blevet holdt hen, men vi har hverken politisk eller i forvaltningen holdt informationer tilbage,” siger Maria Katarina Nielsen.

Budgetforhandlingerne er stadig i gang, budgettet skal senest være vedtaget 5. november.

Publiceret 04 October 2019 00:00