Spor af gammelt bro-projekt dukkede op

I den tidlige fase stødte man i havbunden på pæle fra geotekniske undersøgelser i 1960’erne

Det er et årtier gammelt ønske, Frederikssund Kommunen får opfyldt, når Fjordforbindelsen åbner.

I et halvt hundrede år har en ny bro over Roskilde Fjord været diskuteret i dansk trafikpolitik, og i 1960’erne var man langt i planlægningen af en fjordforbindelse i nogenlunde samme linje, som man har bygget nu.

Det fik man helt fysisk bevis for nede på havbunden i den tidlige fase af det aktuelle brobyggeri, fortæller Vejdirektoratets projektchef Henrik Vincentsen.

”Da vi startede de geotekniske undersøgelser inden byggeriet af den nye bro, fik vi i nogle områder mærkelige målinger. Det viste sig at skyldes nogle pæle, der i 1960’erne var blevet banket i havbunden for netop at teste de geotekniske forhold. Vi gik tilbage i de gamle arkiver og fandt de gamle rammejournaler med informationer om havbunden dengang. Dem har vores entreprenør haft god gavn af som supplement til alle de geotekniske undersøgelser, vi i øvrigt har lavet herude.”

Publiceret 27 September 2019 00:00