Stifter Tom Butler og konsulent i Butler Boreteknik, Peter Mikkelsen, har fået travlt med opgaver i hele landet efter arbejdet med den nye fjordforbindelse.

Stifter Tom Butler og konsulent i Butler Boreteknik, Peter Mikkelsen, har fået travlt med opgaver i hele landet efter arbejdet med den nye fjordforbindelse.

Butler borede sig til gennembrud

Prøveboringer i fjorden før selve brobyggeriet har givet lokale Butler Boreteknik opgaver i hele landet

Bro-fest Som underleverandør til ingeniørvirksomheden Sweco har Butler Boreteknik fra Ølsted foretaget halvdelen af de funderingsundersøgelser, der gik forud for monteringen af alle bropillerne.

”Det er fantastisk at være med i så stort et projekt – og så endda i vores eget lokalområde. Hvornår sker det igen? Aldrig mere! Det har virkelig været lærerigt,” siger Tom Butler, der stiftede sin egen borevirksomhed i 2009 og selv byggede firmaets første boremaskine.

På fjorden udførte Butler Boreteknik to slags boringer – snegleboringer gennem havbundens sand og ler og kerneboringer ned til 72 meter gennem undergrunden af kalk.

”Fra at være lokalkendt er vi blevet kendt for vores kompetencer i hele Danmark. Vi er et af få firmaer, der udfører kerneboringer af typen Geobor S. Efter arbejdet for Fjordforbindelsen har vi også haft en offshore-opgave for Hanstholm Havn, og lige nu er der opgaver på Bornholm. Vi er 6-8 folk i det daglige, men har også folk på tilkald, og på fjorden var vi 15 mand, fordi vi arbejdede i treholdsskift.”

Butler Boreteknik har i dag fem borerigge på larvebånd og udfører opgaver onshore og offshore.

Publiceret 18 September 2019 00:00