I Sundbylille er en stor gruppe borgere aktivt gået sammen for at få politikerne i tale. De mener nemlig at loven vedrørende grusgrave er forældet og utidssvarende. Foto: BM

I Sundbylille er en stor gruppe borgere aktivt gået sammen for at få politikerne i tale. De mener nemlig at loven vedrørende grusgrave er forældet og utidssvarende. Foto: BM

Grusgrave i Sundbylille får beboerne til at tage kampen op med politikerne

I Sundbylille har borgerne måtte erkende, at deres område er udlagt til graveområde. Derfor vil de nu have politikerne i tale, så vilkårene bliver så acceptable som muligt

Af
Birgitte Masson

SUNDBYLILLE Region Hovedstaden har reserveret en række områder, der i nær fremtid meget vel kan ende med at blive omdannet til grusgrave. Det gælder blandt andet i Sundbylille mellem Frederikssund og Slangerup. Her har beboerne udsigt til at blive nabo til et 154 hektar stort graveområde klos op ad byen. Noget, som får hele følelsesregistret i spil hos mange, fordi konsekvenserne ved at få en grusgrav i baghaven er kollosale.

Udover støj, støv og tung lastbiltrafik, vil nogle huse også falde i værdi. For de borgere der bliver ramt af det vil det betyde, at banken eller kreditforeningen ikke længere vil låne dem penge, til for eksempel den tilbygning de havde planlagt, eller at de får store tab, hvis de skal sælge.

Beboerne har erkendt, at området er udlagt til graveområde, og at der ikke er meget at stille op overfor dette. Men de har ikke tænkt sig at sidde med hænderne i skødet af den grund. De mener nemlig, at lovgivningen er både er forældet og utidssvarende, blandt andet fordi begreber som ekspropriation, kompensation og udlicitering er ikke-eksisterende i den nuværende lovgivning på området.

Derfor er de nu gået sammen, for at gøre vilkårene så acceptable som muligt. Det fortæller Ejvind Mortensen, som har boet i området det meste af sit liv. I grove træk er der tre punkter, de ønsker at påvirke for at sikre, de borgere der bliver nabo til en grusgrav.

"Nu er det sådan, at vi ikke kan undgå at få grusgrave, men vi kan forsøge at få vilkårene så gode som muligt"

"Vi har nedsat en gruppe, der udelukkende har det formål at gøre vilkårene for grusgrave så acceptable som muligt for naboerne. Vi var ikke opmærksomme nok, da området i sin tid blev lagt ud til graveområde og var sendt i høring. Nu er det sådan, at vi ikke kan undgå at få grusgrave, men vi kan forsøge at få vilkårene så gode som muligt. Derfor har vi indsigelser, kommentarer og forslag der skal sikre beboerne maksimal skærmning der, hvor der etableres grusgrav," siger Ejvind Mortensen og uddyber:

"Vi vil have regionen til at kræve landskabsanalyser, hvor der skal kigges på, hvordan man indenfor den gældende lovgivning kan skærme omgivelserne med volde og beplantning. Desuden vil vi arbejde på, at få ændret lovgivningen," fortæller Ejvind Mortensen og nævner i den sammenhæng bl.a. værditabserstatning, (I dag får man erstatning for at blive nabo til vindmøller og solcelleanlæg, men ikke grusgrave, red.). Endelig er der nedsat en trafikgruppe, som er i dialog med Frederikssund Kommune.

"I og med at Vejdirektoratet ikke ønsker en udkørsel fra Højskolevej til Hørup Skovvej (Hørup Skovvej er en statsvej, red.), så sidder Frederikssund Kommune tilbage med udfordringen. For hvordan ledes den tunge lastvognstrafik væk, så den generer mindst muligt?," siger Ejvind Mortensen.

Han påpeger, at trafikken ved både Højskolevej og Sundbylillevej i forvejen er en udfordring for beboerne i den lille landsby. For ifølge Ejvind Mortensen har Sundbylille de sidste 15 år oplevet en voldsom stigning i trafikken, fordi bilister bruger Sundbylillevej som gennemkørselsvej. Dels når trafikanter i myldretiden ønsker at slippe for køen på Hørup Skovvej, men også når borgere fra Slangerup skal til og fra Genbrugspladsen i Frederikssund. Det siger sig selv, at der vil komme yderligere ekstra meget belastning på vejen, når grusgravene bliver en realitet.

Ikke lodsejernes skyld

Ejvind Mortensen understreger, at man ikke kan klandre lodsejerne for at sige ja til, at der må graves i deres jord.

"Det må ikke blive personligt i forhold til vores naboer. Det er ikke dem der er problemet, de benytter en mulighed de har fået får at tjene mange penge. Det kan vi ikke klandre dem for. Det må være reglerne, der sætter vilkårene og som skal ændres."

Beboerne i Sundbylille håber nu, at politikerne vil være borgernes ombudsmænd og bruge lovgivningen til at beskytte dem maksimalt mod gener fra de grusgrave som bliver etableret. Samtidig har de bedt Frederikssund Kommune om at sige nej til, at grusgravene kan benyttes som handelsplads.

"Det må ikke blive personligt i forhold til vores naboer. Det er ikke dem der er problemet, de benytter en mulighed de har fået får at tjene mange penge. Det må være reglerne, der sætter vilkårene og som må ændres"

"Når nogle grusgrave bliver benyttet som handelsplads, er det fordi man henter sten og grus udefra for så at sælge det derfra. Men det er slet ikke rimeligt, at benytte grusgraven som handelsplads, bare fordi det er en rigtig god forretning. Det siger sig selv, at det vil give øget trafik, og det vil også betyde, at grusgraven vil leve dobbelt så længe. Jeg mener, det er vigtigt med hurtig reetablering efter at grusgravene er udgravet," siger Ejvind Mortensen.

Publiceret 18 June 2019 10:29