Foto: Ea Vohs

Foto: Ea Vohs

Frederikssund klubberne samlede 400 børn og forældre

Mens poderne hyggede sig med sjov i Fritidsklubben, fik deres forældre et indspark af tidligere chefpolitiinspektør og forhenværende formand for Børnerådet Per Larsen. 'Giv børnene rum og plads, snor og kærlighed', lød det blandt andet

FREDERIKSSUND Ingen i år afholdt Fritidsklubberne i Frederiksund forældremøde og ikke mindst store børnemarked for børnene. Det betød, at mens forældrene deltog i beretning fra klubbestyrelsen og oplæg i Græse Bakkeby Hallen, så forlystede børnene sig med hoppeborge, Bungee Run, snobrød på bål, dåsekast, ansigtsmaling, Bumber Balls, og traditionen tro stillede Frederikssund Oaks op og introducerede endnu engang børnene til amerikansk fodbold.

Som noget nyt var klubberne så heldige at både Asperup Pool og Snooker Club (poolbillard) og floorball klubben Jægerspris Underducks også brugte en aften, og gav børnene en oplevelse af, hvad der også er et af fritidstilbud i Frederikssund Kommune. Med andre ord betød det, at børnene havde en aktiv aften med sved på panden.

Mens poderne hyggede sig, holdt tidligere chefpolitiinspektør og forhenværende formand for Børnerådet Per Larsen oplæg for en fyldt sal af oplagte forældre.

Hans oplæg tog udgangspunkt i de pressede børn og unge, og refererede til en del af Børnerådets undersøgelser som viser, at en meget stor andel af de unge føler sig konstant pressede, har lavt selvværd og føler sig ensomme.

Der var ingen tvivl om, at Per Larsen stadig brænder for børn og unges trivsel. Han mener, at det ræs de udsættes for i dag med eksamener og stopprøver er medvirkende årsag til deres mistrivsel. Han opfordrede forældre og pædagoger til at give børnene rum og plads, give dem lidt snor og kærlighed. Børnerådets undersøgelse viser, at børnene og de unge efterlyser samvær med mor og far. De savner at flade ud, være sammen og føle nærhed.

Publiceret 14 June 2019 00:00