Morten Skovgaard (V), formand for uddannelsesudvalget.

Morten Skovgaard (V), formand for uddannelsesudvalget.

Skovgaard: Skole-tavshed en fejl

Formanden for handicaprådet bliver nu inviteret til at give sit besyv med om ny dagbehandlingsskole i Jægerspris

Af
Henrik Gregersen

"Det er en fejl, og den skal vi rette op på. Vi inviterer nu formanden for Handicaprådet til en drøftelse af planerne."

Sådan lyder reaktionen fra udvalgsformand Morten Skovgaard (V) i kølvandet på den kritik, Handicaprådets formand Tommy Fritzen torsdag lancerede af, at rådet på intet tidspunkt er blevet spurgt til råds endsige orienteret om planerne om at etablere en dagbehandlingsskole i Jægerspris.

Ifølge Retssikkerhedsloven skal rådet høres, hver gang en kommune påtænker at gennemføre ændringer, der påvirker handicappede.

Og da en del af dé børn, der påtænkes hjemtaget fra tilbud uden for kommunen, er diagnosticeret med et handicap, burde rådet altså være hørt, medgiver Skovgaard.

Skolen skal placeres på den tidligere Sogneskole, hvor der også skal etableres mere "ordinære" specialtilbud.

"Der er rigtig mange gode kvadratmeter på stedet, og håbet er, at man ved at placere dagbehandlingsskolen der sammen med de andre tilbud kan skabe et rigtig stærkt fagligt miljø for både psykologer, lærere og pædagoger. Tanken er imidlertid, at vi ikke bare skal hive børnene hertil for enhver pris; det vil være en individuel vurdering i hvert konkrete tilfælde, så det giver mening for det enkelte barn. Men det ville da være fantastisk, hvis man foruden at undgå at rakke rundt for at komme til skoler langt væk, kunne have en skole kommunen, og hvor de måske også kan skabe nogle lokale, sociale kontakter," siger Morten Skovgaard.

Fakta: Det er dagbehandling

Dagbehandling er for elever med særlige behov, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole.

Der er flere ansatte pr elev i dagbehandling end i folkeskoler og de fleste specialskoler.

Lovgrundlaget for dagbehandling er Folkeskoleloven (undervisning) og Serviceloven (behandlingsindsatsen)

Et dagbehandlingstilbud er en blanding af undervisning, socialpædagogik og behandling. Det vil sige, eleverne bliver undervist i dansk, matematik, engelsk osv. af uddannede linjefagslærere, og samtidig er der en behandlingsindsats.

Publiceret 15 March 2019 00:00