Flere og flere forældre i Egedal ønsker deres børn i privatskole. Arkivfoto.

Formanden for det lokale handicapråd undrer sig over, at rådet intet har hørt om planerne om at trække elever hjem til en lokal dagbehandlingsskole. .

Handicapformand undrer sig over skole-tavshed

Selv om en række af de elever, der efter sommerferien forventes at skulle gå på en ny dagbehandlingsskole, har et handicap, er det lokale handicapråd hverken blevet orienteret eller spurgt til råds

Af
Henrik Gregersen

Frederikssund Frederikssund Kommune har efter alt at dømme ikke involveret en særlig bred kreds i beslutningen om at åbne en ny dagbehandlingsskole i den tidligere Sogneskole, hvor der også skal etableres specialskole.

Dagbehandlingsskolen skal gøre det muligt at nedbringe udgifterne til både selve dagbehandlingen og transporten, da 27 børn i dag er i dagbehandlingstilbud uden for kommunegrænsen.

Men selv om flere af eleverne i dagbehandlingsskoler har handicaps som eksempelvis autisme, er Handicaprådet ikke blevet hørt forud for beslutningen.

Dét til trods for, at det fremgår af Retssikkerhedslovens paragraf 37, at 'Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.'

Formand Tommy Fritzen understreger, at han taler på egne vegne, da Handicaprådet i Frederikssund Kommune ikke har drøftet sagen:

"Det undrer mig, at vi ikke er blevet hørt, og at der ikke i beslutningen er lagt op til, at vi skal høres. Men på det punkt flugter det desværre meget godt med praksis; hvis der er tale om beslutninger, hvor man ikke er vant til, at vi skal høres, så er vi henvist til selv at læse de politiske dagsordener for at finde de sager, hvor vi er høringsberettigede. Graden af ikke-involvering af os, undrer mig."

Usikker

Selve beslutningen om at etablere en dagbehandlingsskole er Tommy Fritzen tøvende overfor. På den ene side frygter han, at der kan blive tale om forsøge at hjemtage børn fra velfungerende tilbud til et nyt tilbud, der først skal startes op, og på den anden side frygter han, at man ikke samtidig kan levere en besparelse på udervisning og behandling og opretholde kvaliteten:

"Igen udtaler jeg mig alene som privatperson, da det ikke er blevet drøftet i Handicaprådet. Men når jeg læser udvalgets referat igennem er det slående, at man forudsætter at kunne nedbringe udgifterne. Men man har ingen tal, der understøtter, at det kan lade sig gøre. Der er ingen analyser af målgruppen, der præsenteres ingen planer for, hvordan man kan nedsætte skole- og behandlingsudgifterne, og man redegør ikke for, hvordan man på mindre end fem måneder har tænkt sig at etablere et helt nyt tilbud, der både skal rumme skole og behandling og sikre, at kompetencerne rent faktisk også er tilstede," siger han til Lokalavisen.

Fakta om Handicaprådet

Det siger Retssikkerhedsloven:

§ 37 a. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.

Publiceret 14 March 2019 10:30