Hans Andersen (V), husker ikke, at man under budgetforhandlingerne skulle være blevet orienteret om, at behovet for en løsning for Parkvej var presserende.

Hans Andersen (V), husker ikke, at man under budgetforhandlingerne skulle være blevet orienteret om, at behovet for en løsning for Parkvej var presserende.

Hans Andersen: Vidste ikke, der var en Parkvej-bagkant

For lidt kommunal handling og for mange hensigtserklæringer og langsigtede mål fik Socialtilsynet til at lukke botilbud

Af
Henrik Gregersen og Birgitte Masson

Da underskrifterne blev sat på budgetforliget for 2019, vidste underskriverne angiveligt ikke, at de reelt lukkede botilbuddet på Parkvej 12 i Jægerspris, da man undlod at forholde sig til, om kommunen - som anbefalet af Social- og Sundhedsudvalget - skulle købe stedet.

"Vi var i forligspartierne enige om, at vi gerne ville have en grundig analyse af hele området. Men som jeg husker det, forholdt vi os ikke til Parkvej specifikt. Jeg husker ikke, at vi på noget tidspunkt i processen blev orienteret om, at der var en bagkant på i forbindelse med lige netop Parkvej," siger Hans Andersen, der var Venstres forhandler til budgethandlingerne.

'Hurtigst muligt'

I dén sagsfremstiling, politikerne blev præsenteret for, forud for Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling af at købe stedet, fremgik det, at Frederikssund Kommune på et møde med Socialtilsynet 20. marts havde aftalt, at kommunen "hurtigst muligt skulle fremlægge en handle- og tidsplan for, hvordan og hvornår kommunen har bragt den ulovlige konstruktion til ophør. Socialtilsynet og Frederikssund Kommune har i enighed aftalt en frist for lovliggørelse af botilbuddet, som skal sikre dette sker med udgangen af uge 39 - 2018."

Da dét ikke var lykkedes kommunen at præsentere Socialtilsynet for en konkret plan, varslede Socialtilsynet som bebudet, at man agtede at fratage stedet godkendelsen.

I et høringssvar slog Frederikssund Kommune fast, at man i budgetforliget havde tilkendegivet politiske ambitioner omat arbejde hen i mod en langsigtet løsning. Det fik dog ikke Socialtilsynet til at ændre opfattelse:

"Det, Frederikssund Kommune nævner, ændrer ikke resultatet af afgørelsen. Vi henviser i det hele til begrundelsen ovenfor, herunder særligt til at kommunen flere gange har tilkendegivet politisk vilje til at ændre den juridiske konstruktion for botilbuddet Parkvej 12, uden dette dog har ført til konkrete tiltag imod en lovliggørelse. Socialtilsynet vurderer på baggrund heraf, at den betinget re-godkendelse af 7. juli 2015 ikke længere kan opretholdes, idet det er alt for uvist, om eller hvornår tilbuddets juridiske konstruktion vil blive lovliggjort," opsummerer Socialtilsynet.

Lokalavisen vil i løbet af dagen forsøge at indhente kommentarer fra partierne bag budgetforliget.

Publiceret 12 March 2019 11:32