Beredskab og frivillige arbejder søndag på højtryk for at sikre diger og udlægge watertubes i Jyllinge Nordmark. I Frederikssund Kommune er der iværksat forhøjet beredskab og oprettet depoter med sandsække

Beredskabet ved den seneste tids stormflodsvarsler har benyttet af water tubes. Arkivfoto: Henrik Gregersen

Frivilligt beredskab er presset

Direktør for beredskab opfordrer til politiske overvejelser. "Verden har ændret sig," siger han

Af
Jesper Berg

varsling Tre gange på 14 dage har der på det seneste været varslinger om stormflod i Roskilde Fjord. Og det trak endnu en gang på de beredskabstjenester, som står standby, når der eksempelvis er risko for oversvømmelser i Frederikssund og ved Jyllinge Nordmark.

"Hver gang, der er varsler eller prognoser om begivenheder, hvor der er brug for vores hjælp, sætter vi gang i vores indsatsplan. Det betyder, at vi lægger planer og forbereder en eventuel indsats ved at kommunikere med de involverede kommuner, politi, hjemmeværn og Beredskabsstyrelsen samt ikke mindst at indkalde frivillige," fortæller Lars Robetje, som er beredskabsdirektør hos Østsjællands Beredskab, der har Roskilde Kommune - og dermed Jyllinge Nordmark - som en af sine ejerkommuner.

Han konstaterer, at varslinger og prognoser foregår oftere og oftere, og at det giver et større og større behov for at at trække på frivillige og deltidsbrandmænd - ud over til de begivenheder, der sker i hverdagen.

Verden har ændret sig

"De flere begivenheder gør, at det på sigt kan slide på engagementet fra de frivillige, som jo både har arbejdsgivere og familier, de er ansvarlige for. Beredskabsfolk er helt specielle mennesker, som vi ofte må sende hjem, før de egentlig har lyst, for de 'kan godt lige klare et par timer mere', men når de har været på arbejde i 48 timer har de altså brug for at lade batterierne op igen," fortæller Lars Robetje, som opfordrer til, at de bliver taget nogle politiske overvejelser i forhold til beredskabet som helhed.

"De seneste fem år har verden ændret sig, for dengang var der ikke så mange problematikker vedrørende flygtningestrømme, terror og ikke mindst klimadelen er kommet ind og fylder meget. Faktisk er det blevet et fast punkt i beredskabet, som i et land med mange kyststrækninger primært er dimensioneret til dagligdags hændelser," siger beredskabsdirektøren som finder, at der er på tide, at der eksempelvis på politisk plan bliver tænkt i yderligere og mere moderne udstyr som varslingssystemer og water tubes, som er en form for mobile dæmninger, der i høj grad er blevet benyttet ved stormvarslingerne også ved Jyllinge Nordmark.

"Det er på tide, at politikerne sætter langt lys på og tænker på dagen i morgen. Som det ser ud nu, har vi ikke beredskab til de udfordringer, som fremtiden byder på," mener Lars Robetje.

Robust og stabilt korps

Den seneste tids stormflodsvarsler har også præget Frederiksborg Brand og Redning, der er i sving, når Frederikssund er truet af vandmasserne.

"13. januar var vi præventivt ude at lægge water tubes på to lokationer i Frederikssund (ved Kignæshallen og J.F. Willumsens Vej/Færgevej, red.) og her brugte vi 450 mandskabstimer," forklarer beredskabets operative leder, Ole Hermansen.

Hvis Frederiksborg Brand og Rednings indsatsplan skulle udføres fuldt ud, ville antallet af lokationer være seks, men det var altså ikke nødvendigt ved den seneste indsats.

"Hvis sætter den fulde indsatsplan i gang, ville vi have behov for 50-60 frivillige, men med kun to lokationer kan vi klare os med 15 mand. 13. januar mødte der dog 26 frivillige op, hvilket betød, at de også selv kunne stå for forplejningen, så vi blev fri for at sende bud efter de sædvanlige pizzaer," siger den operative leder af Frederiksborg Brand og Redning, som konstaterer:

"Vi har det privilegie at have have fire brandstationer med frivillige, så den seneste begivenhed beviste endnu en gang, at vi har et robust og stabilt korps fra frivillige".

Publiceret 15 January 2019 12:56