Selv om man ejer grunden, er dette parkeringsskilt tilhørende P-park ifølge FDM ikke tilstrækkeligt til, at man efterfølgende kan udstede P-afgifter. Der mangler nemlig et underskilt, der fortæller om P-reglerne på stedet. Foto: Birgitte Masson

Selv om man ejer grunden, er dette parkeringsskilt tilhørende P-park ifølge FDM ikke tilstrækkeligt til, at man efterfølgende kan udstede P-afgifter. Der mangler nemlig et underskilt, der fortæller om P-reglerne på stedet. Foto: Birgitte Masson

FDM om parkeringsplads i Frederikssund: P-selskab udskriver ulovlige bøder

En lille, privat parkeringsplads i Frederikssund midtby har ifølge FDM udskrevet ulovlige bøder til bilister. Nu ændrer p-selskabet skiltningen

Af
Birgitte Masson

FREDERIKSSUND Jørgen Billegaard er fra Birkerød. Alligevel ynder han sammen med hustruen at køre til Frederikssund, når der skal handles. For trods gode indkøbsmuligheder i Birkerød og omegn har Frederikssund noget særligt, synes de. Besøget er som regel efterfulgt af en god frokost på ét af byens spisesteder.

Fredag den 23. november sluttede turen dog lidt anderledes end forventet.

For da Jørgen Billegaard efter indkøb og frokost nåede hen til sin bil, der holdt parkeret på en lille, privat parkeringsplads i Servicegaden, sad der i forruden en parkeringsafgift på 750 kroner.

"Det er en ren pengemaskine. Jeg røg i fælden, og det er jeg overbevist om, at mange andre også gør."

"Parkeringspladsen var drevet af noget, der hedder P-park, og jeg havde hæftet mig ved, at var opsat en sort tavle med et hvidt 'P.' Andet så jeg ikke. Så jeg gik ud fra, at jeg godt kunne holde der. Imidlertid fandt jeg bagefter ud af, at der sad en tavle på en væg, hvor man kunne læse om regler og vilkår for parkering på pladsen," fortæller Jørgen Billegård og fortsætter:

"Det er en ren pengemaskine. Jeg røg i fælden, og det er jeg overbevist om, at mange andre også gør. Man opdager ganske enkelt ikke skiltet henne på væggen. Mens jeg var der, drejede tre andre bilister også ind på pladsen. Jeg fortalte dem, at jeg lige havde fået en bøde, og at de skulle være opmærksomme på reglerne. Ligesom jeg selv havde de heller ikke bemærket, at parkering kun var tilladt, hvis man havde et særligt skilt. Så de kørte alle tre ud igen."

P-skilt skal altid være forsynet med en undertavle

Det er dog ikke kun Jørgen Billegaard, der er utilfreds med, at man ved P-skiltet ikke kunne se, at en parkering krævede en særlig tilladelse.

Faktisk er det ifølge FDM i strid med loven, hvis man udskriver bøder til folk, som intetanende og i god tro, parkerer deres bil på pladsen. Det fortæller juridisk konsulent hos FDM Dennis Lange:

"Ved indkørsler til private parkeringspladser skal P-skiltet altid være forsynet med en undertavle, der angiver, at der er regler og vilkår på parkeringspladsen. Er der ikke det, må man ikke udskrive bøder," slår Dennis Lange fast og henviser til bestemmelsen vedtaget i Folketinget den 15. marts 2016. Det vil med andre ord sige, at P-park ifølge FDM har udskrevet ulovlige parkeringsafgifter.

Lokalavisen har været i kontakt med Svend Erik Kibernich, som ejer både parkeringspladsen med den manglende skiltning og selskabet P-park, der har udskrevet bøden. Han ønsker ikke at kommentere sagen, men fastholder at det er lovligt.

Ifølge Dennis Lange fra FDM har man forskellige klagemuligheder, hvis man har modtaget en parkeringsopkrævning, man er uenig i:

"Det man kan gøre, er i første omgang at klage til det private parkeringsselskab. Hjælper det ikke, har man mulighed for at sende sin klage til FDMs juridiske rådgivere eller til Parkeringsklagenævnet," fortæller Dennis Lange.

FAKTA: Det siger loven

Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder:

§ 3. Hvis der på en offentligt tilgængelig parkeringsplads, hvor parkering helt eller delvist er underlagt rent privatretlige regler, skal kunne pålægges en kontrolafgift for manglende overholdelse af de aftalevilkår, der er fastsat for parkering på pladsen, skal der ved steder, som det er naturligt at passere umiddelbart efter, at man med et motorkøretøj er kommet ind på parkeringspladsen, være opstillet en tavle med et hvidt P på sort baggrund og en undertavle med teksten ”Regler og vilkår fremgår af skilte på pladsen” med hvid skrift på sort baggrund som nærmere anvist i bilag 1. Tavlen og undertavlen skal være opstillet, så de er let synlige i lys og mørke.

Stk. 2. Undertavlen kan i stedet for den tekst, der er nævnt i stk. 1, med hvid tekst på sort baggrund opregne de nærmere vilkår, som gælder for parkering på den pågældende parkeringsplads.

Stk. 3. Hvis lovgivningen eller de faktiske forhold på parkeringspladsen, f.eks. bygnings- eller fredningsmæssige forhold, gør det påkrævet, kan tavlen med tilhørende undertavle placeres på anden vis end fastsat i stk. 1.

Justitsministeriet, den 28. februar 2014

Publiceret 05 December 2018 11:45