Nu skal skrubbernes færden i fjorden kortlægges. Foto: Mostphotos

Nu skal skrubbernes færden i fjorden kortlægges. Foto: Mostphotos

Skrubberns færden i fjorden skal kortlægges

Nu begynder forskere og lokale fiskere at sætte mærker på fjordskrubberne i Roskilde Fjord. Målet er at finde ud af, hvor fiskene gyder

FREDERIKSSUND Skrubben er én af de mest almindelige fisk i de danske kystnære områder. Især de såkaldte fjordskrubber er eftertragtede blandt fiskere, fordi de ofte har en god størrelse på grund af de gode fødemuligheder i fjordene.

Men selvom skrubben er en af vores mest kendte og almindelige fisk, så kender man ikke meget til dens færden. Især i gydeperioden, som normalt foregår i de koldeste måneder af året, er der begrænset viden om, hvor den opholder sig.

Derfor samarbeder DTU Aqua med lokalforeningen af Danmarks Amatørfiskerforening (DAFF) i Frederikssund om at indsamle viden om skrubbens færden i Roskilde Fjord.

”Skrubbernes vandringer i forbindelse med gydeperioden er vigtig for fiskeplejen, fordi gydeperioden er en sårbar tid for fiskene. Der ønskes maksimal overlevelse af de gydemodne fisk, så de kan sikre de fremtidige generationer bedst muligt. Når vi ved, hvor fiskene gyder, kan vi sørge for, at forholdene er optimale i områderne. Det giver mulighed for, at endnu flere skrubber kan finde vej til de kystnære områder i fremtiden.”, siger fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua.

Fangst og mærkning

Skrubberne fanges i Roskilde fjord af fritidsfiskerne i november i år, hvorefter fiskene mærkes med en lille transmitter der sidder inde i kropshulen. Fiskene får også et tydeligt udvendigt mærke, så de kan genkendes. Derefter bliver de mærkede skrubber genudsat i området af fjorden, hvor de blev fanget.

Der er i forvejen placeret lytteposter strategiske steder i Roskilde fjord. Lytteposterne opfanger signalerne, som transmitterne i de mærkede fisk udsender. Herved håber forskerne at kunne overvåge fiskenes færden de næste seks måneder.

Hvis man fanger en fisk, der er mærket, er det vigtigt at man orienterer Mads Christoffersen på maoc@aqua.dtu.dk eller på tlf. 24656648 eller indsender informationen her:

http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fiskemaerker

Her er det vigtigt, at man rapporterer fangststed, mærkets nummer og fiskens størrelse. Det er ligeledes vigtigt at mærkede skrubber genudsættes så fisken fortsat kan bidrage til at indsamle viden.

Projektet er støttet af fiskeplejemidler.

pressemeddelelse

Publiceret 13 November 2018 10:59