Tavshed og sløring i Frederikssund Kommune

Af
Klaus Hækkerup

Strandhøjen 14, Frederikssund

Debat Frederikssund Kommune har været utrolig lukkede om udviklingen i Vingeprojektet og kommunens økonomi, siden skandalen om Vinge begyndte at rulle.

Der gives rask væk afslag på aktindsigt i de enkelte forhold, for eksempel kommunens overvejelser om salg af grunde og ejendomme for at rette op på økonomien.

Jeg har nu fået medhold i Ankestyrelsen. Kommunens afslag på ansøgningen om indsigt i overvejelserne om salg af grund og ejendomme (bilag til byrådets dagsorden) var ugyldig. Det er selvfølgelig rart at få medhold, men ærgerligt, at det skal tage fire måneder. Så kan formålet med aktindsigten i stort omfang være forpasset.

Men ikke nok med at kommunen har været og er utrolig lukkede. Den forfølger også andre, der påstås at have videregivet oplysninger, kommunen anser for fortrolige. Derfor har borgmesteren indgivet politianmeldelse om brud på tavshedspligten.

Hvilke brud, der er sket på tavshedspligten holder kommunen også - sin natur tro - hemmeligt. Men efter presseomtalen (DR-København og Frederiksborg Amts Avis) at dømme, er der tale om oplysninger om de store økonomiske problemer, der var med hele Vinge-projektet – problemer som tvang kommunen ud i en akut spareøvelse på knap 100 millioner kroner per 1. januar 2018.

Bestemmelserne om tavshedspligt står i straffeloven (§ 152). Efter denne lov gælder, at den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver fortrolige oplysninger, straffes med bøde eller fængsel i indtil seks måneder.

En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage hensyn til offentlige eller private interesser.

Hvem, der besluttede, at oplysningerne om besparelser på op mod 100 millioner kroner skulle være fortroligt, står hen i det uvisse, men det er i hvert fald ikke byrådet. Hver enkelt ansat eller byrådsmedlem har derfor måttet afgøre med sig selv, om det ville være uberettiget at videregive oplysningerne.

Efter min mening, var det i denne sag selvfølgelig berettiget. Alene de store økonomiske konsekvenser for borgerne for eksempel nedskæringerne på skoleområdet kan begrunde det.

Der er derfor for mig ingen tvivl om, at offentliggørelsen af kommunens økonomiske problemer er sket i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse. Borgerne har jo krav på at vide, hvad der sker i kommunen. Det er faktisk det, vi har offentlighedsloven til. Denne har nemlig til formål at understøtte offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning og styrke tilliden til den. Derfor kan enhver forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed.

Hvorfor så alt det hemmelighedskræmmeri?

Jeg kan ikke nå frem til anden konklusion, end at borgmesteren nægter aktindsigt og griber til politianmeldelse for at dække over den skandaløse udvikling omkring Vinge og for at sløre, hvad der egentligt er sket omkring kuldsejlingen i Vinge.

Det havde været bedre om borgmesteren havde været sig sit ansvar bevidst og havde stillet sig i spidsen med en tillidsskabende åbenhed.

Publiceret 12 July 2018 11:25