DEBAT: Manipuleres der med sandheden for at mislede borgerne

Peter Rasmussen, Dådyrvej, 4050 Skibby, bst.mdl DF i Frederikssund

debat Kronprinsesse Marys Bro er en smuk og elegant bro ,og så er der heller ikke meget mere i det. Geografisk er det fåtal fra Hornsherred hvor det kan betale sig at benytte den.

Kronprinsesse Marys Bro er ikke en fejlinvestering, mere en fejlinformation mellem kommune og regering.

Hvad er sandheden om trafikken over henholdsvis Kronprinsesse Marys Bro og Kronprins Frederiks bro, den seneste rapport fra Fjordforbindelsen.dk der udkom med en skala, hvor der vises trafik over begge broer i ugerne 40 til 45.

Fjordforbindelsen.dk sidste skala viser tal, der er tvivlsomt "sådan skala kan jo være ændret på, uden større besværd" men man må tage udgangspunkt i alle ugers syv dage:

Uge 40, 528 pr. dag, uge 41, 390 pr. dag, uge 42, 400 pr. dag, uge 43, 380 pr. dag, uge 44, 380 pr. dag, og uge 45, 372 pr. dag, det undre efterhånden undertegnet og andre at disse tal er så høje, når man næsten uanset tidspunkt på døgnet køre forbi broen, så er der sjældent meget mere ind en håndfuld 3-7 køretøjer i begge retninger og det meste af dagen sjældent mere ind en eller ingen.

Den Skala oversigt Fjordforbindelsen.dk fremkommer med er jo heller ikke svær at ændre på, så tallene ser bedre ud ind de reelle tal er, blot en misvisning overfor borgerne.

Jeg er bange for at de informationer og slutresultaterne Kronprinsesse Marys Bro får som effekt af mulige ukorrekte informationer mellem kommune og stat, tidligere har vores borgmester udtalt: "eksempel gør broen det nemmere for borgerne på Hornsherred at komme til det nye store idrætsanlæg", altså ligger der i det skjulte at der er planer om at lukke for idræts faciliteterne i Jægerspris, Slangerup, Skibby, Skuldelev og andre faciliteter, så kommunens borgere er tvunget til at køre til Frederikssund Idræts by?

Er planerne på sigt at lukke resten af kommunens idrætsfaciliteter, så borgere med forskellige idræts aktiviteter i deres dagligdag kan forvente mere tid på transport, i så fald har Byrådet og Borgmesteren ikke taget højde for forældre, personer hvor transporten er afhængig af det offentlige?

Idrætsbyen er meget andet ind en svømmehal, på sigtes er planerne at etablere kunstgræsbaner og fodboldbaner, omklædningsrum og faciliteter til foreningernes sociale aktiviteter som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, når iflg. planerne vil en fuldt udbygget idrætsbyen komme til at koste 250 millioner kroner, mon ikke der er andre steder i kommunen som kunne trænge til en økonomisk håndsrækning.

Det er godt med en borgmester og et byråd som er til for alle kommunens borger, hmmmmmmmm noget er seriøst gået galt.

Publiceret 28 November 2019 14:30