Borgerne har ikke misforstået noget, men frygter at miste den grønne kile i Slangerup, lyder det blandt andet i debatindlægget.

Borgerne har ikke misforstået noget, men frygter at miste den grønne kile i Slangerup, lyder det blandt andet i debatindlægget.

DEBAT: Protesterende borgere har ikke misforstået situationen

Henny Bang Jakobsen, Havremarken 21, Slangerup

debat 120 indsigelsessvar og 269 underskrifter beror ikke på en misforståelse af situationen omkring den grønne kile i Slangerup, sådan som udvalgsformand Jørgen Bech fremstiller det i Lokalavisen 19. november.

Det er korrekt, at ændring af status af de 7 hektar fra landzone til byzone skal ske i en kommuneplan, og at området først derefter kan udvikles til bebyggelse.

Men med ombytningen af de 7 hektar af kilen med arealer andre steder fjerner kommunen i det fremlagte Grønne Danmarkskort reelt beskyttelsen af de 7 hektar.

Jørgen Bech giver indtryk af, at man vil give mulighed for på et senere tidspunkt at vurdere, om de 7 hektar af arealet eventuelt kan indgå i kommuneplanen, men glemmer at oplyse, at kommunen modtog de første arkitekttegninger fra ejeren af arealet i 2016 og siden 2018 har været i direkte dialog med en udvikler om finansieringen af byggemodning af de 7 hektar.

Fjernes beskyttelsen nu, bliver det rigtig svært at stoppe boligbyggeri i kilen.

Landskabsstrategi Kommuneplan 2017-2029 anfører, at nye bygninger skal ”undgås i det omfang, kommunen har hjemmel til at påvirke det, da sådanne ændringer vil forstyrre områdets karakter af grøn kile”.

Kommunen har hjemmel.

Så stop det.

Publiceret 25 November 2019 09:31