DEBAT: Mere faglighed ind i kommunernes planlægning i det åbne land, tak!

Af Andreas Höll, natur- og landbrugskonsulent i Agrovi

Læserbrevet fra planchefen i Frederikssund kommune, Anker Riis, sætter kommunens arbejde med naturudpegninger i perspektiv, og tak for det. Tilbage bliver at konstatere, at al konkretisering af naturtiltag fra kommunens side pågår fremadrettet inden for de aktuelt udpegede arealer til naturformål i Grønt Danmarkskort. For så vidt er der altså tale om en arealreservation. En sådan disposition fra det offentlige har konsekvenser for de mennesker, der driver virksomhed i de udpegede områder, allerede fra Dag 1. Udpegningerne påvirker investeringer og investeringsadfærd i landbruget.

Et andet faktum har fanget min opmærksomhed dog langt mere. Når planchefen omtaler arealer, der kan gøres våde ved at standse dræning, som en god mulighed for at skabe natur og lagre CO2, virker det, som om han ikke har forstået DEN væsentligste faglige pointe i lavbundsdiskussionens klimaaspekt. Det giver mening at tage 100.000 hektar humus-lavbundsjord i dansk landbrug ud af drift, fordi jorden ved fortsat dyrkning sætter enorme mængder CO2 fri, der opstår, fordi humuslaget bliver nedbrudt i næringsstoffer - hvilket er ønsket i landbruget - og CO2, som er problematisk for vores klima. Landbruget medgiver, at det er i vores alles højere interesse at afgive disse arealer på sigt.

Problemet med Frederikssund kommunes udpegning af ”lavbundsarealer” er, at de består af op til 90 procent af lerjord. Lerjord frigiver ikke CO2 som humusjord gør. Der opstår ingen CO2-besparelse ved at sætte lerjord under vand, og slet ikke, når lerjordens potentiale til at give højere udbytter end andre jorde tages med i betragtning.

Vi vil slet ikke komme ind på problemer med utilsigtede konsekvenser i oplandet, der opstår, når der slukkes for pumper, og som risikerer, at folk i Hyllingeris bliver de store tabere i kommunens ”våde ambitioner”.

Landbruget ønsker en god faglighed og en helhedsorienteret tilgang til planlægningen i det åbne land, både i Frederikssund og i andre kommuner i Danmark.

Publiceret 19 November 2019 16:00