DEBAT: Det gode børneliv

Ole Frimann Hansen, Socialistisk folkeparti, Næstformand i Opvækst udvalget, Pædagog og Naturvejleder

debat Med det vedtagne budget, er der lagt nogle spor der skal følges.

Med 14 nye pædagoger og den bedste normering i Nordsjælland, er der nu påbegyndt en udvikling som vil sikre en endnu bedre kvalitet i kommunens daginstitutioner.

Allerede i budget 2019 var der enighed om, at der skulle fokuseres på den tidlige indsats - altså de første 1000 dage i et barneliv.

Der er ingen tvivl om, at alle ude i institutionerne tager opgaven meget alvorligt.

Vi må erkende, at det tager lang tid, når tre politiske udvalg skal samarbejde om et emne. Derfor står der i aftale tekst 2020:

”De første 1000 dage skal stadig være omdrejningspunktet for faglig udvikling af personale i daginstitution, dagpleje, tandpleje og sundhedspleje.”

Den 27/11, holdes det første temamøde om tidlig indsats. Opvækst, Uddannelse og Sundhed udvalget. Her vil udvalgene få mulighed for at diskuterer politiske mål for tidlig indsats.

Hvorfor er det så vigtigt, at SF kontinuerligt insisterer på at det skal prioteres?

Fordi det er i de første 1000 dag at barnet danner sin personlighed og skaber de vigtige relationer til verden. Børn skal mødes af tillidsvækkende voksne, der forstå at møde dem der hvor de er.

Vigtigheden af omsorg i de første tre uger er helt afgørende. Når vi som pædagoger taler om tidligskadede børn, så er det typisk allerede i de første 3 uger, at skaden sker. Derfor er sundhedsplejerskerne og praktiserende læger de først til at spotte mistrivsel.

For at fremme det gode børneliv vil SF arbejde for at:

 • der tilbydes et forløb med forældreforberedelse til alle kommende forældre der starter før fødslen. Det skal ske i et samarbejde mellem kommuner og regioner.
 • tilbud til forældre er en støtte til, at de selv kan skabe et godt liv for deres børn og arbejde med de holdninger ressourcer og vilkår de måtte have.
 • fædre og mødre ligestilles i forbindelse med forældreforberedelse. Fx stiles post fra det offentlige både til begge forældre.
 • der spredes viden om den nyeste forskning om børns udvikling, børneopdragelse og omsorg for børn
 • sundhedsplejerskernes besøg i familierne lægges på tidspunkter hvor begge forældre kan være til stede.
 • støtte det faglige personale (jordemødre, sundhedspleje, dagpleje, vuggestuepædagoger og læger & tandlæger) til tidligt at se børn, der har særlige behov, og forældre, der har behov for støtte.
 • fagpersoner altid inddrager barnets perspektiv og oplevelser i deres arbejde.
 • vi undgår silotænkning gennem mere tværfagligt samarbejde.
 • anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens vejledning for sundhedsplejersker gøres obligatoriske.
 • barselsorloven forlænges og fædres muligheder for barselsorlov forbedres.
 • der indføres minimumsnormeringer i dagtilbud. ( Er nu sket i Frederikssund)
 • der kommer stører fokus på sammenhænge og kommunikation, mellem kommuner og regionens tilbud.

Vi er kommet et skridt, men vi vil mere

Publiceret 13 November 2019 13:00