Arkivfoto

Arkivfoto Katarina Sundelin / PhotoAlto

DEBAT: Som man råber i skoven får man svar! Tilfredshedsundersøgelser

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby.

debat I læserbrev fra DF henvises til budgetforliget, man nævner: “Det er lykkedes byrådet at blive enige om at bygge videre på den positive tilfredshed, der er blandt forældrene i forhold til deres børns dagligdag. Hele 89% er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.”

I kommunens tilfredshedsundersøgelse har man spurgt børn i alderen 4-6, i samråd med deres forældre, om børnenes tilfredshed med deres institution. Her havner man på 91% positive svar. Et barn vil som regel altid svare som det forventes for ikke at gøre nogen ‘kede af det’ og da slet ikke de pædagoger de holder af.

Dette debatoplæg er ment positivt, og ingen kritik af pædagoger, der knokler for at skabe en meningsfuld, værdig dag for børnene. De er hverdagens helte, der arbejder under meget stramme betingelser.

Et vigtigt punkt i spørgeundersøgelser, er hvordan spørgsmålene er udformet. Bestemt ordlyd og vendinger i spørgsmålsformuleringer kan have stor betydning for respondenternes svaren. Spørgeskemaer består ofte af det, man kalder ”lukkede spørgsmål”, hvor der allerede er defineret en række svarkategorier, som respondenten kan krydse af.

Fordelen ved “lukkede spørgsmål” er, at de genererer kvantitative data. De kan tælles og dermed opsummeres fx i procenter, andele eller gennemsnit, og sættes ind i et skema, - det er ren Excelmagi.

Såkaldt “åbne spørgsmål,” hvor respondenten kan udforme sin opfattelse er langt sværere at føre ind i en statistik, og Excelark. Generelt fraråder man at have åbne spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse, da det er i strid med formålet om at generere data, som kan illustreres i frekvenstabeller.

Tilfredshedsundersøgelsen er i direkte modsætning til læserbreve, og udtalelser fra frustrerede forældre, fra mange pædagogers klagen over elendige arbejdsbetingelser.

“Statistik kan ikke lyve” - sagde manden inden han gik ud i åen, med en gennemsnitsdybde på 60 centimeter, - han druknede i hullet i midten på 3 meter.

Publiceret 12 November 2019 11:54