Hvad får et Plan- og Miljøudvalg og måske byrådet til at handle i direkte modstrid med egen planstrategi, spørger Henny Bang Jakobsen

Hvad får et Plan- og Miljøudvalg og måske byrådet til at handle i direkte modstrid med egen planstrategi, spørger Henny Bang Jakobsen

DEBAT Skal der bygges i Slangerups grønne kile ved Kirkeengen?

Henny Bang Jakobsen, Havremarken 21, Slangerup

debat Frederikssund Kommunes Plan- og Miljøudvalg har i Kommuneplantillæg fra august 2019 foreslået at afvige fra forslag fra Naturrådet til Grønt Danmarkskort og Særlige naturbeskyttelsesinteresser for kommunen og udtage 7 hektar af ejendommen på Ingridvej 6 med henblik på at muliggøre senere udstykning til boligbebyggelse.

Forslag om åbning for boligbebyggelse fra ejer af Ingridvej 6 i 2017 blev afslået i forbindelse med Kommuneplan 2017, men er genfremsat i forsommeren 2019 og er på indstilling fra Plan- og Miljøudvalget indarbejdet i det Kommuneplantillæg, der var i høring fra sidst i august til 25. oktober.

Det fremgik dog ikke af høringsmaterialet, at de 7 hektar var tiltænkt udstykning til boliger. Ifølge kommuneplanen er der allerede tilstrækkelige byudviklingsområder i Slangerup til de næste mange år.

Området udgør en væsentlig del af den grønne kile, der forbinder Kirkeengen tæt på byens centrum med Lystrup Skov gennem det naturskønne område i Slotsmosen. I den nuværende Kommuneplan fra 2017 er hele den grønne kile udpeget som beskyttet landskab og mange af Slangerups borgere færdes dagligt gennem den grønne kile på vej til bus eller indkøb, på løbetur, på vej mod Lystrup skovs mountain-bike stier, eller med hunden.

Nem adgang til udsyn og natur er vitalt for vores trivsel, ligesom rent vand i hanerne fra Slangerup Vandværk, der har drikkevandsboring meget tæt på området, der nu foreslås åbnet for udstykning. Området har gennem 20 år og indtil fornylig været forpagtet af vandværket og senere kommunen med henblik på at beskytte drikkevandet.

I Landskabsstrategi Kommuneplan 2017-2029 beskrives Slangerup Tunnellandskab som noget unikt bevaringsværdigt for området, og specifikt for området mellem Kirkeengen, som er fredet, og Slotsmosen gives følgende anbefalinger til den kommunale forvaltning:

At områdets særlige visuelle oplevelsesmuligheder bevares, at nye bygninger undgås i det omfang, kommunen har hjemmel til at påvirke det, da sådanne ændringer vil forstyrre områdets karakter af grøn kile, og at der ikke etableres hindringer for udsigtsforholdene ud af byen og ind til Slangerup Kirke.

Strategier forventes at være levedygtige i mere end to år. Hvad får et Plan- og Miljøudvalg og måske byrådet til at handle i direkte modstrid med egen planstrategi?

Publiceret 07 November 2019 00:00