Infanterikampkøretøj (IKK), i den danske udgave CV9035DK

Infanterikampkøretøj (IKK), i den danske udgave CV9035DK Arkivfoto: Peter Rahbek

DEBAT: Begræns støjkonsekvenszonen omkring Jægerspris skydeterræn

Torben Nielsen, Strandjægervej 21, Kulhuse, Civilingeniør

"Forsvaret bremser fortsat byudvikling - Der er ingen hjælp at hente fra Forsvarsministeriet til at sætte skub i byudviklingen i Jægerspris".

Så vær dog konstruktiv, og pålæg Forsvaret at gennemføre støjreduktion omkring de to hovedskydebaner ved Christiansminde og Skovens Kirke.

Jordvolde i siderne af skydebanerne, samt støjvægge med personsluser - som på motorveje - ved indgangene.

Hjemmeværnets aktiviteter er desuden stort set flyttet til Næstved.

Herefter vil der være basis for en revurdering af Støjkonsekvenszonen. Denne kunne så også passende opdateres med faktuelle målinger i området.

Vi bor lige udenfor den nordlige del af Støjkonsekvenszonen, og hører absolut intet til skydningerne på skydebanerne, selv om vi absolut ikke har andre støjkilder i nærheden - Målt lydtryk indendørs -5 dB(A) - uanset skydninger +15 dB(A) udendørs i vindstille.

Jeg er sikker på, at ejeren af den gamle Jægerspris Vindue grund vil være behjælpelig med jordarbejderne.

Stiftelsen på Jægerspris Slot kunne også være interesseret, da de tidligere har haft udstykningsplaner for området vest for De tre Ege, som blev stoppet af Støjkonsekvenszonen.

Publiceret 06 November 2019 00:00