DEBAT: Stort - Megastort er ikke altid godt

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

DEBAT Hvis optimisme ikke er baseret på fornemmelser, følelser, formodninger, så Hurra!

Om et nyt kæmperensningsanlæg i Frederikssund bruger Tøgersen buzzord, "billigere, lugtfrit, rationelt, mere miljø- og klimavenligt med mere, og samtidig kan det producere energi," Kun bagstræbere kan være imod en sådan flod af goder. Det bliver endda til en "billigere pris for den enkelte husstand." "Der er absolut ingen grund til bekymring eller negativitet over denne sag, for det er kun super professionelt af Novafos... " Det hvide overgivelsens flag må hejses.

Kæmpeanlægget skal servicere over 200000 borgere. Spildevandet føres i kilometerlange gigantiske rør til "et nybyggeri på bar mark et ukendt sted i Frederikssund Kommune.” Kort angiver pile, syd for eller lige nord for tilkørselsvejen til KPM's bro. Hvorfor er der i Ballerup Kommunes referat af sagen en langt mere fyldig information end hos os?

Plan og Miljøudvalget har 5 byrådsmedlemmer, Tøgersen er en af dem. Tina Tving Stauning (S) er også med. Hun udtaler sig noget mere nuanceret "Jeg er dødskeptisk, om at det er en god ide med et kæmpeanlæg. Store centrale anlæg er ikke altid af det gode. Hvad sker der, hvis det går itu? Skal der være to eller flere? Vi er nødt til at forholde os til det principielle i det."

Ballerups referat nævner Novafos beregner årlig driftssbesparelse ved kæmpeanlægget til cirka 8 mio kroner. Hvis vi forudsætter 220000 (incl. arbejdspladser) ca. kr. 360. Peanuts, mulige ulemper taget i betragtning? Et estimat, som altid til den ‘gode’ side når noget skal sælges.

Da Lynetten i København blev bygget overskred man budgetter og tidsplaner ganske massivt, driftsproblemerne var voldsomme. Det kan vi måske risikere at skulle opleve i Frederikssund!

Fint med optimisme og visioner. Bliv ikke ført i ekstase af smukke ord. Vi har desværre i Frederikssund set, hvordan det går når fantasierne, får den sunde fornuft til at træde i baggrunden.

Det er fortrøstende Tøgersen gør opmærksom på at: "vi har i Plan- og miljøudvalget og i Teknisk Udvalg et HAV af spørgsmål, som vi skal have afklaret."

Der forsvares og tales noget op, der er spækket med usikre punkter - det undrer. Tøgersen er en velmenende mand, men hvorfor er det nærmest kun ham der udtaler sig af lokalpolitikerne. Livsfilosofien “Den der lever skjult lever godt,” kan da ikke gælde folkevalgte.

Publiceret 17 October 2019 09:36