Arkivfoto

Arkivfoto

Debat: Nyt fremtidssikret, fælleskommunalt rensningsanlæg?

Af Michael Tøgersen, byrådet (V)

DEBAT På Plan- & Miljøudvalgsmødet i denne måned blev vi af Novafos orienteret om en potentiel mulighed for at bygge et nyt kæmpe rensningsanlæg gældende for fire kommuner i form af Frederikssund, Egedal, Furesø og Ballerup, som så skal servicere ca. 200.000 borgere.

Formålet er, at det skal erstatte 8-10 eksisterende anlæg og fremtidssikre rensningen, gøre det billigere, lugtfrit, rationelt, mere miljø- og klimavenligt mm. og samtidig kan det producere energi.

Det største rationale vil være at placere det i Frederikssund Kommune, da der skal udledes til Roskilde Fjord, som det også sker i dag.

Anlægget kan i givet fald stå færdigt om knap 15 år, men vi er virkelig i en indledende undersøgelsesfase, for der skal selvfølgelig være noget i det for Frederikssund Kommune, hvis det skal realiseres og være her, herunder at vi skal have plads til det, uden det generer.

I dag har vi et stort anlæg på Marbækvej, altså centralt placeret på bedste beliggenhed i Frederikssund by, og det lugter ikke specielt godt.

Novafos synes umiddelbart på alle parametre, at det er en god idé, men vi har i Plan- & Miljøudvalget og i Teknisk Udvalg et hav af spørgsmål, som vi skal have afklaret.

Overordnet set er det en god idé for samfund og forbruger, herunder en forventet billigere pris for den enkelte husstand, men det skal også være en god case for Frederikssund Kommune, hvis vi skal tilslutte os det, for vi skal have plads til det, det skal ikke genere nogen, det skal være lugtfrit mm. og hvis alle disse kriterier kan opfyldes, så gør det ikke noget, at vi kan sælge noget jord, få nogle flere arbejdspladser (og skatteindtægter), medvirke til en mere miljø- og klimavenlig proces samt i det hele taget fremtidssikre vores rensningsproces, og sidst men ikke mindst så kan det også producere energi, hvilket ikke er uinteressant i en tid, hvor verden har klimamæssige udfordringer.

Der er absolut ingen grund til bekymring eller negativitet over denne sag, for det er kun super professionelt af Novafos at tænke visioner, så vi også kan rense vores vand hensigtsmæssigt i fremtiden, og nu må vi se på, om denne løsning måske kan være den rette.

Publiceret 15 October 2019 11:32