Foto: Arkiv

Foto: Arkiv asferico - stock.adobe.com

Debat: Pesticider i drikkevandet i Frederikssund

Espen Bidstrup, Kornvænget 195, 3600 Frederikssund

DEBAT Min familie og jeg flyttede for et halvt år siden fra København til Frederikssund. Vi valgte blandt andet kommunen på grund af den fantastiske natur, der giver familien med vores tre børn i alderen 0-6 år mulighed for leve tæt på naturen. Skov, fjord, å’er og strand har ikke været en del af vores hverdag i København. Beslutningen om at flytte til Frederikssund har vi på intet tidspunkt fortrudt. Men vi synes, det er bekymrende nyheder, der kommer fra vandforsyningen Novafos som før jul 2018 ansøgte kommunen om tilladelse til at overskride grænseværdien for pesticidresten DMS i drikkevandet. Der er tale om at op mod halvdelen af kommunens borgere vil blive ramt af for høje tal af pesticider i drikkevandet i Frederikssund. Og hvem ved, hvad der ellers vil vise sig i kommunens grundvand når de først begynder at måle for det.

Vi er grundlæggende bekymrede på vores børns vegne og deres nye venners vegne. Der er tale om mange børn, der skal vokse op i Frederikssund og som på dagligt basis vil blive udsat for pesticider i drikkevandet.

Det er endnu mere bekymrende, at byrådspolitikkerne ikke giver sagen den nødvendige opmærksomhed. Jeg deltog d. 15. Aug. til borgermøde om ny Planstrategi, hvor der var flere spørgsmål til politikerne om hvad der gøres for situationen med drikkevandet, her kunne politikerne med Jørgen Bech Poulsen (V) i spidsen ikke give noget klart svar på hvad der skal ske. Og borgmester, John Schmidt Andersen, der sidder i bestyrelsen for Novafos har, mig bekendt, ikke taget nogen afgørende initiativer.

Kan det virkelig være rigtigt at borgernes sundhed ikke står øverst på dagsordenen hos politikerne? Kan politikerne leve med, at børnene i Frederikssund Kommune skal vokse op og dagligt blive udsat for pesticider i drikkevandet? Der vil komme en regning i fremtiden og de børn, der vokser op vil spørge de nuværende politikere, hvorfor gjorde I ikke noget?

Jeg kan forstå, at der gøres meget for at få tilflyttere til blandt andet Vinge, men børnefamilier er, selvsagt, særdeles optaget af deres børns sundhed - rent drikkevand er et basalt behov for alle borgere i landet. Pesticider i drikkevandet er et overordentlig dårligt image for en kommune der håber at nye børnefamilier vil flytte til kommunen. Og et byråd, der ikke vil påtage sig ansvaret for at løse udfordringerne?

Jeg synes, det er glædeligt at læse om beslutningen i Teknisk Udvalg, nemlig at Frederikssund Kommune har valgt at blive en ”Giftfri-Kommune”. Det er et vigtigt signal og vidner om politikere der vil være med til at sætte en vej. Men vi skal videre. Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund har for nylig sendt brev til alle byrådsmedlemmerne med otte konkrete forslag til, hvordan kommunen kan arbejde med at forbedre grundvandet. Det er otte forslag, der bygger på faglig viden fra eksperter som politikerne ikke kan sidde overhørig, hvis de vil betragtes som ansvarlige politikere der handler på vegne af borgernes sundhedsmæssige interesser.

Publiceret 09 October 2019 00:00