12 sække med affald lå og flød ved shelterplads.

12 sække med affald lå og flød ved shelterplads.

DEBAT: Godt gået Vej og Park!

Knud Eskesen, Vifilsvej 1, Kulhuse

Jeg kom tirsdag formiddag forbi shelter pladsen i Kulhuse.

Til min store forundring, vrede og irritation så jeg, at vi havde haft besøg af et stort (skov)svin.

Dette (skov)svin havde læsset 12 med husholdningsaffald fyldte sække af i naturen ved shelter pladsen.Hvordan går det til at man læsser en trailer med 12 sække affald og undlader at køre til miljøstation eller genbrugsplads?

Hvad er det for et menneske?

Jeg kontaktede kommunen og hurtigt satte Vej og Park noget i værk, så der blev ryddet op.

Det skal de have stor ros for, og vi undgik hermed at affaldet blev spredt af ræve og kragefugle.Jeg kan så håbe. at der blandt affaldet blev fundet materiale, så ejeren kan stilles til ansvar.

Som borger i kommunen er det godt at opleve hurtig og effektiv respons på henvendelse om et problem.

Endnu en gang stor ros til Vej og Park.

Publiceret 08 October 2019 00:00