DEBAT: Oplagt besparelsesforslag! Hvorfor denne udgift?

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

DEBAT: Frederikssund Kommune sender 5 unge skoleelver til Wuxi, Kina for at lære.

Må de få en fantastisk tur.

Dog burde følgende måske tages i betragtning.

Det koster årligt Frederikssund Kommune cirka kr. 270000 at være med i Bycirkelsamarbejdet med Egedal, Ballerup om at 'pleje' interesser i Wuxi. Hvad får vi retur?

Er det pengene værd?

Her uddrag fra 2018 rapporten, hvor der evalueres. Formålet er at:

"Introducere (nye) byråds- og Kommunalbestyrelsesmedlemmer til Bycirklens Kina-samarbejde, og ved selvsyn få indsigt i Kinasamarbejdets mange aktiviteter."

Skal man absolut rejse til Kina for at få indsigt?

"Besøget cementerede vores gode relation og samarbejde med Wuxi. Vi har samarbejdet i over ti år, og i den periode er det lykkedes at fremme en række af vore fælles visioner i Bycirklen. Det er blandt andre forbedrede uddannelsesmuligheder og at gøre det attraktivt at drive virksomhed i de tre kommuner," siger John Schmidt Andersen."

Javel så! Hvordan har det så manifesteret sig?

"Målet med aftalen er, at danske undervisere fra NEXT skal efteruddanne de kinesiske lærere, samt undervise kinesiske elever i frisørfaget."

Hvorfor kan de ikke selv finde ud af at klippe hår, har de aldrig kunnet det?

"Skabe rammer for, at den lokale medicinalvirksomhed LEO Pharma og et af Wuxis største hospitaler kan etablere og udbygge nye samarbejdsaktiviteter. Der er tale om en aftale, der på sigt skal være med til at øge kendskabet til LEO Pharmas produkter i Kina."

Kinas officielle politik går ud på kun at tillade udenlandske virksomheder i landet, dersom disse går med til gradvist at overdrage teknologividen, der så kopieres og produkter fremstillet i Kina sælges - danske arbejdspladser forsvinder. Er det en god deal?

Publiceret 18 September 2019 00:00