DEBAT: Der skal bæredygtig opdrift under Vinge

Ole Frimann Hansen, Byrådsmedlem, Socialistisk Folkeparti

Toldmose 1

Vinge er et projekt, der er sat i gang og det skal forsætte.

Men du, Pelle og Enhedslisten, bør om nogen, være interesseret i at Vinge bliver, som det er tænkt, en bæredygtig og mangfoldig by. En by hvor der er muligheder for at tænke nyt og innovativt. I stedet er du og Enhedslisten kravlet op i et træ, og ser ingen muligheder for Vinge.

Det skal anerkendes at I fra starten har været imod Vinge.

Men se nu på mulighederne. Der er rigtig mange, der i dag gerne vil leve et liv i nytænkte ramme hvor fællesskab og nærhed betyder noget.

I forrige uge blev Torup landsby i Halsnæs kåret som landes bedste landsby. Ved Torup ligger økosamfundet ”Dyssekilde” med sine alternative og spændende huse.

Vi kunne gå samme vej og vælge at et område i Vinge, der kunne udlægges til de borger der gerne vil noget nyt og eksperimenterer med boformer.

Eksempler som ”Dyssekilde” eller ”permakultur” byggeriet ved Svanholm, er fremragende. Kom nu med i kampen, kære Enhedsliste, om at skabe en bæredygtig og mangfoldig by.

Udviklingen af Vinge kræver en forsat kamp for at nå målet.

Mangfoldighed opnås ved mange forskellige boformer og fællesskab på tværs.

Alt begyndelse er svært, det vidner de tre foreløbige udviklingsforsøg i Vinge på.

Skal vi så bare stoppe, fordi der er lidt modgang. Nej vi skal fortsætte udviklingen, og give plads til forskellighed. Men vi skal have målet for øje.

Er det her let? Nej.

Det er svært at kæmpe mod investorers interesser og pres om at bygge parcelhuse m.m.

Derfor er det vigtig,t at Byrådet bliver enige om en plan, der kan til godese alle, og at alle holdninger i byrådet bliver medtaget. Jeg vil ønske at Enhedslisten vil være med til at kæmpe for en bæredygtig by og komme med de gode ideer, som I også må have om, hvordan en by skal udvikles.

Publiceret 17 September 2019 00:00