Pressefoto

Pressefoto

DEBAT: Fremtiden for Kronprins Frederiks Bro

Rasmus Stoklund, folketingsmedlem (S)

DEBAT I sommer stillede Susanne Bartholin en række relevante spørgsmål i et læserbrev i Frederikssund Lokalavis vedrørende driften af Kronprins Frederiks Bro. Jeg har talt med min partifælle, transportminister Benny Engelbrecht, om spørgsmålene, og han har desuden besvaret dem skriftligt. Nedenfor følger en kort gennemgang, hvor jeg både har indsat de oprindelige spørgsmål samt ministerens svar.

Spørgsmål 1: ”Har Vejdirektoratet fyret brovagterne fordi Gamle Frederik skal fjernstyres?”

Svar: ”Vejdirektoratet har indgået en tillægsaftale med den nuværende driftsentreprenør og arbejdsgiver for brovagterne. Tillægsaftalen omfatter en mulighed for brovagterne at flytte ind i Vejdirektoratets trafikcenter og styre Kronprins Frederiks Bro derfra. Vejdirektoratet er blevet orienteret om, at ud af de fire brovagter på broen, har en af brovagterne valgt ikke at flytte med. Det bemærkes, at der er tale om en forsøgsordning med fjernstyring i 2020 på et år. Hvis forsøget ikke gøres permanent, vil brovagter kunne fortsætte som nu i 2021.”

Hvad hvis ”Frederik” sætter sig fast?

Spørgsmål 2: ”Hvordan vil situationen være hvis Gamle Frederik sætter sig fast? Skal borgerne i Hornsherred sidde og vente på en tekniker der kommer fra København?”

Svar: ”Vejdirektoratet arbejder for tiden med en række vedligeholdelsesarbejder på Kronprins Frederiks Bro, som skal forbedre broens driftssikkerhed. Dette omfatter for eksempel udskiftning af de eksisterende styresystemer på broen, nye signalforbindelser mellem klapperne og ny elforsyning til at drive broens maskineri. Disse tiltag vil i fremtiden hjælpe med at reducere antallet af utilsigtede hændelser. Når disse arbejder er udført, og før fjernstyringen starter på Kronprins Frederiks Bro, vil Vejdirektoratet indgå faste aftaler med leverandører, f.eks. elektriker, smede og maskiningeniører, for at sikre en smidig ”udrykning” uden lange responstider, hvis broen trods de nævnte tiltag alligevel sætter sig fast. Der arbejdes for tiden med at definere denne ”tekniske vedligeholdelsesorganisation”, og forsøgsordningen vil ikke starte før denne er på plads og testet. Dertil kan tilføjes, at når fjernstyringen starter, vil brovagterne stadigvæk have samme muligheder for at udføre første fejlrettelse, såfremt klapperne standser uhensigtsmæssigt. Derudover vil fjernstyringen give nye muligheder for en hurtigere respons på alvorlige fejl end hidtil, da det gennem fjernstyringen vil være muligt for teknikere at koble sig til broen på afstand og udføre fejlrettelser uden der skal køres til broen.

Spørgsmål 3: ”Og hvad hvis der kommer redningskøretøjer, mens broen er oppe?”

Svar: ”Vejdirektoratet er i dialog med lokale beredskabsmyndigheder, såsom Frederiksborg Brand og Redning, AMK (Akut Medicinsk Koordinering – 112 vagtcentral) og Politi, for at aftale de kommunikationsprocesser der skal til mellem parterne, for at sikre at en udrykning får første prioritet. Udrykningskøretøjer forventes at få som minimum samme muligheder for hurtigt passage som med den nuværende løsning. Styringen vil blot ske fra Vejdirektoratets trafikcenter.”

Ingen chikaner på Frederiks Bro

Jeg bad desuden ministeren bekræfte, at der ikke iværksættes chikanelignende foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro (chikaner, oftere røde lyssignaler eller lign.), når Marys Bro åbner. Til det svarede Benny Engelbrecht følgende: ”Der er ikke planlagt foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro, som kan føre til gene til biltrafikanter. Tværtimod undersøges der for tiden under fjernstyringsprojektet, om der er muligheder for at optimere den tid, det tager for at åbne og lukke broklapperne, således at broåbningerne bliver kortere.”

Publiceret 12 September 2019 11:09