DEBAT: Nem løsning til dyr pris

Bjørn Tving Stauning, Jernbanegade 29 D, 3600 Frederikssund

DEBAT Jørgen Olsen anbefaler i et læserbrev 03.09.19 at sætte gang i et brandudsalg af grunde for at skaffe flere skatteydere - og dermed midler til kommunens stigende udgifter, især på socialområdet.

I Olsens optik kan den videre planlægning således overlades til de frie markedskræfter.

Det er vanskeligt at føre denne diskussionen på et nogenlunde kvalificeret niveau, fordi J.O. alene fokuserer på at løse et her-og-nu problem med nogle her-og-nu redskaber. Grundtanken er, at vi her i år 2019 har frihed til at fralægger os ansvaret for, hvordan vi forvalte det område, vi råder over - og som vi før eller siden skal videregive til vore efterkommere.

Den måde J.O. resonerer på, er i princippet den samme som Brasiliens præsident, der nedlægger enorme arealer af Amazonas regnskov for at skaffe hurtige indtægter. Det tilgodeser samtidens behov på efterkommernes bekostning. Hvis man anskuer den kommunale by- og landskabsudvikling i et fremtidsperspektiv, er J.O.s model lige så desperat som den katastrofal.

Når der anvendes begrebet ”hvad markedet efterspørger”, kan man – næsten - udelukke bæredygtige, langsigtede boligløsninger, fordi ”markedet” i dag efterspørger parcelhuse i en overkommelig prisklasse.

At tænke langsigtet kræver en modig planlægning fra centralt hold, fordi der er tale om byggeri, der ofte er 20-30 % dyrere end de nemme løsninger. Men hvis man anskuer boligen i dens 100-årige levetid, vil det bæredygtige, intelligente byggeri i det lange løb være de markedsskabte huse langt overlegen.

Målsætningen om 70 % CO2-reduktion i 2030 er ikke blot en seriøs og livsnødvendig vision – den er også en opfordring til at se virkeligheden i øjnene. Det er bestemt ikke nemt, men løsning på ét problem bør ikke være at lægge grunden til et endnu større problem.

Publiceret 05 September 2019 00:00