Sådan kommer de nye boliger ved Thorstedlund til at tage sig ud ifølge skitseprojektet

Sådan kommer de nye boliger ved Thorstedlund til at tage sig ud ifølge skitseprojektet

DEBAT: Fra friareal til have - Thorstedlund

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

En dyreveksel er et spor eller lille sti ad hvilken dyr plejer at gå.Menneske'dyret' benytter også veksler. Vi 'skyder genvej' over græsarealer, fordi de fine flisebelagte stier er en omvej. Vi finder den mest optimale vej for at spare energi.

Når mennesker gennem et stykke tid har nedtrådt vegetationen, og ejeren ikke protesterer over krænkelsen opstår der hævd på 'stien,' ejeren må affinde sig med den nu er en del af hans ejendom. Thorstedlund har været et sted med fri adgang for offentligheden. Hunde luftes, skovture holdes. Der er naturlige menneskeskabte 'veksler.' Ingen har protesteret i alle årene. Der er således vundet Hævd på brug af dele af arealerne.

Når der ingen protester har været i 20 år er der ifølge lovgivning vundet Hævd.

Det er slut nu. I kommuneplantillæg er besluttet at det store område, solgt til en byggentreprenør er 'En Have' hvor kun ejeren har adgang.

Offentligheden - Ingen Adgang!

Der er usikre punkter i købsaftalen. Kommunen har ikke fået udbetalt den fulde købesum, og kan måske forvente at skulle betale moms af salget, samt yderligere give kompensation, da forudsætningerne købsaftalen ikke kan opfyldes fuldt ud.I købstilbuddet som Byrådet har accepteret, fremgår at købesummer er 41 millioner kroner og 10 millioner kun kommer til udbetaling, hvis Frederikssund Kommune vedtager en lokalplan for området, der svarer til køberens skitserede projekt.

Alt afhænger af om man får vedtaget en ny Lokalplan. Med tanke på sagen om Meransletten - Jægerspris - hvor Byrådet laver lokalplanen om, selvom Planklagenævnet har dømt den ulovlig, er udsigterne for Thorstedlund måske ikke for gode.

Det drejer sig om 10 millioner.

Første skridt: Offentligheden ingen adgang! Skal området nu hegnes ind og vagter opstilles?

Er det rimeligt?

Er der ikke vunden Hævd på offentlighedens brug af arealerne? Bliver der igen set stort på lov og ret?

Publiceret 04 September 2019 00:00