Thorstedlund-boliger. Arkiv

Thorstedlund-boliger. Arkiv

Debat: Nyt Vingeprojekt?

Thomas FjeldborgBakkekammen 1853600 Frederikssund

DEBAT Er et nyt ”Vingeprojekt” ved at blive vedtaget af Frederikssund byråd? Den tidligere Kunsthøjskole Thorstedlund er ved at blive solgt og et nyt lokalplanforslag er sendt til høring.

Lokalplanen giver i sin enkelthed de nye ejere ret til at nedrive alle eksisterende bygninger og opføre op til 12 m høje lejlighedskomplekser i 3 etager. Dette vil ikke alene ødelægge den smukke natur, når skov og flotte gamle træer er fældet, men også det unikke dyreliv på stedet. Områdets herlighedsværdi fra land og fjordsiden vil for stedse være ødelagt af et monstrøst og ugennemtænkt byggeprojekt, søsat af et Venstre ledet byråd med ondt i økonomien fra Vinge projektet.

Og økonomien for kommunen i projektet er stærk tvivlsom. Kommunen er sat yderligere 10 mio. kr. i udsigt, i tillæg til købesummen på 31 mio. kr., såfremt alle punkter i lokalplanen vedtages uden anmærkninger, hvilket ikke ligefrem åbner op for dialog og eventuelle ændringsforslag. Byrådet er kort sagt i lommen på de kommende ejere. Yderligere er kommunen selv gået ind i projektet med et ejerpantebrev på 10 millioner kroner, hvis betingelser ikke er til at gennemskue for en lægmand. De relaterede omkostninger til den nødvendige udvidelse af infrastrukturen i området er ikke oplyst, men forhåbentlig er dette medtaget i budgetterne? Alene sikringen af skoleveje og øvrige trafikforhold på Græse Strandvej for en belastning af +1000 biler yderligere per dag, er en væsentlig udgift.

Kommunen regner med gode nye udefra kommende skatteborgere til de 90 til 120 ejer eller leje lejligheder, der er projekteret med. Men er dette overhovedet realistisk eller blot udtryk for endnu mere utopisk dagdrømmeri i byrådet? Den langsigtede økonomi synes meget spekulativt og urealistisk og endnu engang med skatteborgernes penge som gidsler.

Skal der bygges, skal det være et mindre ambitiøst og mere realistisk projekt, hvor der er taget al muligt hensyn til borgere og naturen?

Publiceret 07 August 2019 11:44