DEBAT: I mørket er der ingen der ser du vinker

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

Udvalget for By og Land har formålet “... at understøtte udvikling i hele Frederikssund Kommune, med særligt fokus på sammenhængen mellem by og land.“ Et underpunkt: “At bidrage til øget vækst, erhverv og bosætning i kommunen.”

I opsummeringen af afholdte workshops, nævnes selvindlysende punkter: “Gode skoler, og forhold for børn, god offentlig transport, indkøbsmuligheder, gode idræts og fritidsaktiviteter.” Lidt senere nævnes dog noget modsat: “Salg af fodboldbaner til boliger vil sætte gang i idrætsbyen og være meget attraktivt.” Hvordan hænger det sammen?

Punktet - Kommunens markedsføring: “Der er et behov for, at kommunen markedsfører, hvad de har af kvaliteter og værdier for nye tilflyttere. Kommunen må gerne tænke lidt mere salgsorienteret i markedsføringen. Der er behov for ’den positive fortælling’...Mange i KBH-området ved ikke hvor Frederikssund er. Det kendskab kunne man godt udbrede.”

Branding har Frederikssund aldrig dyrket. Ved oplagte muligheder har man ofte befundet sig fint i mørket, snorksovet. På en lidt trist baggrund - betalingstvangen for benyttelse af den nye bro - kommer en ny mulighed, ved indvielsen, til skrue helt op for charmen, nå langt ud over kommunen. Husk så at fortsætte med promoveringen. Fald ikke i søvn igen.

Mange kommuner har et slogan, som gentages som et mantra der siver ind hos interesserede. Holstebro: “Dråber af kultur i alt!” Odense: “At lege er at leve!” Frederikssund?? Udskriv en borgerkonkurrence. Et bud: “Fjord og Skov - luft til sindet.”

Hjørring kommune gør effektiv reklame for sig selv. Kommunen har udgivet en flot, tyk bog, med fokus på mulighederne for et godt liv i Hjørring. Erhvervslivet, Kulturlivet, Turismen, Idrætten, Undervisningstilbud, Botilbud, Børns muligheder præsenteres, sammen med meget andet. En bog man får lyst at læse, begejstres, husker.

Midlerne til Udvalget for By og Land bør bruges til at ‘slå på tromme’ give den ‘positive fortælling’ om Frederikssund. Udvalget barsler med selvfølgeligheder, pakket ind i en masse fyldord, skemaer for at virke kompetent, nødvendigt, men forekommer helt overflødigt.

“At drive virksomhed (kommune) uden at reklamere svarer til at vinke til en pige i totalt mørke. Du ved du vinker, men ingen andre ser det.” Tænd lyset Frederikssund!

Publiceret 24 June 2019 11:06