DEBAT: Byrådet vil ikke diskutere ceremoni for modtagelse af dansk statsborgerskab

Af Tobias Weische og Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti

Inge Messerschmidt

På byrådsmødet d.29.maj blev punktet om grundlovsceremonien i Frederikssund kommune sendt tilbage til Økonomiudvalget. Det er vi ærgerlige over i Dansk Folkeparti.

Vi havde set meget frem til at diskutere netop indholdet af ceremonien, hvor rammen er lagt i den bekendtgørelse, som udlændinge- og integrationsministeriet har udfærdiget, til at Danmark byder velkommen til nye medborgere.

Det ønsker byrådet åbenbart ikke at bruge tid på.

Dansk Folkeparti mener, det er vigtigt, at vi i byrådet åbent får diskuteret, at der skal være både en mandlig og en kvindelig repræsentant fra byrådet til stede ved ceremonien, og at det ikke skal være medarbejdere fra administrationen. At alle, der ved ceremonien modtager dansk statsborgerskab, skal give hånd.at bekendtgørelsen skal overholdes til punkt og prikke.

"At blive dansk statsborger betinger, at man lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund.At blive dansk statsborger betinger, at man erklærer at ville overholde den danske lovgivning og vil respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati".

Det siger bekendtgørelsen.

Men hvad betyder det at blive dansk statsborger?

Er det bare et stempel på et stykke papir og et rødbedefarvet pas?

- Nej, det er selvfølgelig meget mere end det.

Det, at blive statsborger i et land, er at blive en del af en familie.

Det er, at den oprindelige familie tager imod en - det er en tillidserklæring.

Statsborgerskab er ikke noget vi skal sjofle med, det er ikke noget der er til salg eller må være så let opnåeligt som at bestå en eksamen i folkeskolen.

Det, at blive en del af en familie, handler ikke kun om færdigheder indenfor sprog, matematik og fysik. Det er, at man lærer familiens væremåde at kende. Adopterer og accepterer traditionerne, værdierne og den fælles historie. At være statsborger betyder, at man bidrager til fællesskabet og adopterer den kulturelle identitet og danskheden.

Det synes vi er værd at diskutere i byrådssalen.

Det ser vi frem til at gøre på næste byrådsmøde.

Publiceret 12 June 2019 00:00