DEBAT: Ryd op efter Vinge-skandalen

Klaus Hækkerup, Strandhøjen 14, 3600 Frederikssund

I Lokalavisen skriver Venstres Michael Thøgersen d. 4. juni 2019, at man i Venstre gerne vil have ro om Vinge-projektet og se fremad.

Det i 2017 kuldsejlede Vinge-projekt har antagelig givet Frederikssund Kommune et tab på mellem 50 og 100 mio. kr.

Så skal vi videre, bør Kommunen være helt anderledes åben og give offentligheden indsigt i dokumenter og beslutningsgrundlag vedrørende Vinge i stedet for at begrænse det mest muligt.

Kommunen bør også gøre op med det nuværende revisionsselskab, der er åbenlyst ringe, og i stedet få en grundig og fyldestgørende revisionsredegørelse for hele forløbet om Vinge-skandalen i 2017 og de økonomiske konsekvenser heraf.

Endelig bør Borgmesteren trække sin politianmeldelse tilbage, da der så vidt jeg kan se, ikke er sket læk af oplysninger, der er omfattet af lovgivningens straffebestemmelser. Og så kan borgmesteren passende undskylde over for de medarbejder i kommunen og de byrådskolleger, han har forsøgt at kriminalisere.

Thøgersens bemærkning om en journalist, ”der tror han kan vinde Cavlingprisen” finder jeg helt upassende. Han gør jo blot sit arbejde. Og det kunne man godt ønske sig, at flere havde gjort i forbindelse med Vinge-projektet.

Publiceret 11 June 2019 10:02