education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with pens and papers writing in classroom

education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with pens and papers writing in classroom Syda Productions - stock.adobe.com

Frederikssunds folkeskoleelever udsættes for meningsløs test.

Lone Terp, lærer på Ådalens Skole, Berit Wischmann Nielsen, lærer på Jægerspris Skole, Anna Poulsen, lærer på specialskolen Kærholm afd. Kølholm

De nationale test er indtil videre lovpligtige, og i Frederikssund Kommune har man oven i købet valgt, at de ekstra test, som undervisningsministeriet kalder ”de frivillige nationale test”, skal være obligatoriske.

Lærerne har i årevis betvivlet anvendeligheden af testresultaterne og mange elever bliver stressede og bryder sammen i forbindelse med testningen.

Testene skulle være ”adaptive”, altså tilpasse sig elevens niveau undervejs i prøven, men det fungerer ikke i praksis og testresultaterne er som vinden blæser. Nu underbygges mistanken om testenes ubrugelighed af forskere:

I Politiken den 1.4.2019 udtaler forsker Jeppe Bundsgård: ”Resultatet kan være helt forkert. For testens sværhedsgrad på spørgsmålene er skæv, og det fører til misvisende resultater... Eleverne får mellem 0 og 100 point, når de testes.

Forskernes undersøgelser viser, at elever, der skulle være på et middelniveau på 50 point, i princippet lige så godt kunne få 16 eller 84 point”

Vi vil gerne opfordre til, at man i kommunens uddannelsesudvalget udviser samme mod og handlekraft som Gribskov Kommune og ansøger om undervisningsministeriet om at blive fri for at tage testene. Derved begrænses den tid, som elever, lærere, skolekonsulenter m.fl. spilder på at ubrugelige test og efterbehandling af tvivlsomme resultater.

Publiceret 04 June 2019 00:00