Det er på tide at få handling og ikke bare visioner på bordet, mener Bo Høgsted. Foto: BM

Det er på tide at få handling og ikke bare visioner på bordet, mener Bo Høgsted. Foto: BM

DEBAT: Om viden, visioner og stormfloder

Bo Høgsted, Egernvej 7, 3600 Frederikssund

Bo Høgsted, Egernvej 7, 3600 Frederikssund

Der har i den forgangne uge været gang i de politiske udtalelser omkring en sikring mod stormfloder.

Således to udtalelser fra hhv. Inger Messerschmidt og Tina Tving Stauning (samt Rasmus Stoklund), begge gående ud på ’en digeløsning ved Hundested-Rørvig’.

Og lørdag, den 19. januar, kom så borgmester (V) John Schmidt Andersen’s fødselsdagsinterview i Amtsavisen, hvori han nu personligt går ind for en løsning ved Hundested-Rørvig.

Rent historisk kom stormfloden ’Bodil’ den 6. december 2013 - for nu over 5 år siden!

Meget kort herefter kom så de stadig gældende grundige rapporter om brugbare løsningsmodeller!

Hhv. fra firma-erne Niras (17. marts 2014) og Grontmij (26. maj 2014), der begge i professionel enighed fastslog inderfjorden sikret ved (1) enten lokale diger og en sluse ved Frederikssund for ca. 0,6 mia. kr., (2) lokale diger og en sluse ved Kulhuse-Sølager for ca. 0,8 mia. kr., og endelig en dige-sluseløsning (3) ved Hundested-Rørvig for 1,2-1,6 mia. kr.

Ved de tre løsninger (fra 1 mod 3) SKAL bemærkes såvel stigende udgifter, stigende miljøpåvirkninger og væsentligt stigende (årelange) behandlingstider til godkendelser.

Ja, hvor skal jorden komme fra til løsning 3?

Begge de nævnte rapporter kom ’ikke engang’ et halvt år efter ’Bodil’ - og de står stadig til troende, da INGEN siden har kunnet angribe dem / produceret nyt!

Og - hvorfor er vi borgere ved Roskilde Inderfjord så stadig overladt til de grundet klimaændringerne hyppigere stormfloder?

Ja, meget kan jo tænkes - bl.a. følgende årsager:

1. Lokalpolitikerne har ikke ydet en tilstrækkelig indsats overfor en regional løsning.

2. Regeringen har igennem dens politik umuliggjort store regionale løsninger.

3. Lokalpolitikerne har derfor alene valgt ’lappeløsninger’ (som den kendte ’Jyllinge Nordmark’) frem for en mere grundig indsats.

4. Regeringen har stadig ikke erkendt, at vi alle er skyld i klimaændringerne - hvorfor alene de lavt boende stadig er sat til at betale derfor.

Sikkert er det, at der lokalpolitisk er gjort alt alt for lidt undervejs, og hvorfor vælger lokalpolitikerne så nu at satse på den allerdyreste og miljømæssigt mest betænkelige løsning?

Måske tanken om, at ’det vil give dem fred og ro i rigtig mange år’.

Dertil er blot at sige, at dersom de foreslog et dige imellem Skagen og Göteborg - ville de nok føle sig i fred i hele deres politiske karriere!

Skal fjordens borgere virkelig vente 20-30 år på en fornuftig løsning - eller blot fyldes med tilbagevendende tomme ’visioner’?

Publiceret 28 January 2019 00:00