DEBAT: Trygheden fjernes fra borgerne

Peter Rasmussen bst.mdl. i DF Frederikssund,- Dådyrvej, 4050 Skibby

Som bestyrelsesmedlem i DFiF er jeg uforstående overfor at Vingekatastrofen skal have en effekt på borgernes tryghed og sikkerhed ved at slukke natbelysningen i kommunen, de kr. 580.000 man forventer at spare årligt, kan hurtig spares ved at mindske chef/lederestaben i kommunen.

Sikkerheden reduceres væsentligt i nattetimerne og risikoen for kriminelles højtider vil kunne blomstre i det tidsrum, det er ikke svært at regne ud/se det er nemmere at begå ulovligheder i ly af mørket. Slukningen af gadelyset i nattetimerne kl. 1-5 begynder i Slangerup i slutningen af januar, derefter udbredes natslukningen gradvist til Frederikssund, Jægerspris og Skibby.

Også i landsbyerne bliver der slukket for gadelyset om natten.

Som borger i kommunen tror jeg ikke, jeg er ene om at beslutningen om slukningen er utilfredsstillende, der er mange andre steder der kan spares, natbelysningen sikre trygheden og borgernes sikkerhed. Kære byråd, i stemmer med hovedet under armen.Vores valgte byråd burde være til for borgernes tryghed og den sikre færden/bevægelse døgnets fireogtyve time, ikke gøre det utrygt og skadeligt.

I november 2015 startede borgerne at kritisere de nye gadelamper som Frederiksund Kommune er ved at sætte op, dengang ville kommunen se nærmere på kritikken af det dårligere lys, nu slukker man det helt, en afgørelse som kan få fatale konsekvens til følge.

Set fra en anden synsvinkel vil det overfor "nytilflyttere" måske få den konsekvens for kommunen at de fravælger Frederikssund fremfor kommuner hvor trygheden/sikkerheden for borgerne er prioriteret højest.

Publiceret 20 January 2019 00:00