Tallene holder ikke en meter…

Af Stefan G. Rasmussen, Fhv. MF for Konservative På baggrund af de undersøgelser, der tidligere er gjort af en borgergruppe samt en lokalavis, viser der sig et skræmmende billede af økonomien omkring et betalingsanlæg på Kronprinsesse Marys Bro. De tidligere undersøgelser bekræftes nu, i den undersøgelse man i FB-gruppen “Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro” har sat i værk. Her viser de foreløbelige resultater med al tydelighed, at den undersøgelse som Vejdirektoratet i sin tid lavede, og hvor man - overfor Folketingets medlemmer - konkluderede at der var “Betalingsvillighed i området”. Den konklusion er ikke engang det papir værd, som den er skrevet på og holder ikke en meter i virkelighedens verden! Dermed holder de økonomiske beregninger - man har lavet omkring betalingsdelen på Kronprinsesse Marys Bro - heller ikke en meter. Undersøgelserne - den fra Vejdirektoratet og dem der er lavet heroppe i Frederikssund Kommune - afviger så meget fra hinanden, at virkeligheden med stor sandsynlighed bliver, at indtægtssiden for de brugerbetalte overkørsler max bliver 1/10 (en tiendedel) af det, Vejdirektoratet har skønnet. Ja, tallet vil i realiteten blive så lille, at det knap kan dækker 25% af de administrationsomkostninger, man har kalkuleret med. Dette betyder - at hvis man ikke snart sadler om, så bliver det her en kæmpe fadæse. Man kan derfor kun sætte sin lid til, at eftersom både Transportministeren samt Folketingets Transportudvalg er gjort bekendt med sagens alvor, at de snart træder i karakter.

Publiceret 09 February 2018 11:00