DEBAT:

Betalingsbro ER økonomisk galimatias!

Stefan G. Rasmussen, Knud den Storesvej 6, 3600 Frederikssund Udsprunget af en - undskyld mig - noget politisk naivitet, ligger der på Christiansborg en stiltiende aftale om, at ALLE fremtidige infrastrukturelle anlægsarbejder, hvis det overhovedet er muligt, skal etableres som betalingsveje/broer. Det første forsøg på, at få denne rutchetur til at starte, er anlægsarbejdet på Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund. Lykkes det er “vejen” banet og vi vil i fremtiden se et anderledes Danmark. Interessant bliver det, når man - som jeg - har “vendt skråen” med én af Danmarks respekterede og veluddannede økonomer. Det drejer sig selvfølgelig om: “Bro- og vejafgift på delstrækninger” vi sammen vendte... Ser man lidt “økonom-sagligt” på det, så er det i disse kredse velbekendt, at prisen i et frit marked vil være lig med marginalomkostningerne. Og marginalomkostningerne ved at køre på en bro (altså at én ekstra bil kører over broen) er jo meget tæt på nul kroner. Den økonomiske teori (som siddende Trafikminister Ole Birk udmærket kender) tilsiger altså, at veje og broer skal kunne benyttes gratis. I modsat fald bliver de ikke benyttet optimalt, og det er jo dumt. Tag f.eks. og kig på Frankrig, hvor det koster penge at køre på motorvejene. Derfor kører alt for mange biler – herunder lastbiler - ikke der, men på de almindelige landeveje ved siden af. Resultat: Mange flere trafikulykker og langsommere transporttid = samfundsøkonomisk tab. Ser man eksempelvis mod nord, så vil de fleste vide, at på vej til Oslo og hjem igen, og ved grænsen mellem Sverige og Norge (Svinesund-grænsen) benytter rigtig mange biler den smalle, gamle Svinesundbro, medens den nye, brede og flotte Svinesundbro, som udgør en del af motorvejen fra Göteborg til Oslo, ikke benyttes af ret mange. Prisen for en personbil på den nye bro er kun 20 kr., men det er altså nok til, at rigtig mange tager omvejen over den gamle bro, som er gratis. Hvor dumt at bygge en ny bro, som ikke benyttes særlig meget. Dårlig udnyttelse er lig med dårlig økonomi. Et samfundsmæssigt tab... Nu ved jeg jo, at nogle vil sige: “Jamen så tvinger vi dem til at bruge betalings strækningerne!” - Hvortil jeg vil sige: “Det er altså bedre, at man får gennemført sine principper, end det er, at Danmark som nation styrkes og bedres økonomisk?” Nu er vi da vist på vej mod en bananrepublik, hvis det lykkes...

Publiceret 15 January 2018 00:00