Brugerbetaling på broen

Stefan G. Rasmussen, fhv. medlem af Folketingets trafikudvalg Knud den Storesvej 6, Frederikssund “Ingen betaling for at komme over en fastforbindelse i egen kommune”. Ja, læg mærke til formuleringen af denne sætning... Det er nemlig ikke nogen nem sag, vi har kastet os ud i, idet der er et klart flertal i Folketinget, der gerne vil have direkte brugerbetaling på alle nye infrastrukturelle anlæg... Det er her, at Kronprinsesse Marys Bro på en måde skiller sig ud, nemlig med det faktum, at der her er tale om en fastforbindelse i egen kommune. Men alt andet lige - så tror jeg ikke, der er flertal på tinge for, at en kommunes borgere skal belastes økonomisk for at bevæge sig rundt på nemmeste vis i egen kommune! Jeg har nævnt det før, men gentager gerne: - Anlægsprojekt Kronprinsesse Marys Bro ligger i Vejdirektoratets regi. - Vejdirektoratet er underlagt Trafikministeriet. - Trafikministeriets hovedansvarlige er siddende trafikminister. - Siddende trafikminister er underlagt Folketinget. - Folketinget er underlagt Folket! Som beslutningsgrundlag for projektet og dets analyserede ’Betalingsvillighed’ har Folketingets medlemmer i sin tid fået forelagt en sammenfatning af projektet. Dette sammendrag var et element, hvorpå de skulle vurdere og vedtage deres beslutning. I denne sammenfatning konkluderer man i starten af pkt 3.4. om betalingsvillighed: “Analysen viser at betalingsvilligheden generelt er relativt høj...” MEN i den delrapport, der er grundlag for ovenstående sammenfatning, skriver man, at man har lavet en spørgeskemaundersøgelse på den tunge trafik, og at den KUN gav 27 spørgeskemaer til at vurdere “betalingsvilligheden”... OG der er egentlig ikke rigtig - som jeg ser det - foretaget konkrete spørgsmål til de mest berørte, nemlig kommunens borgere ... DOG har man sat en sætning ind, der nærmer sig realiteterne. Der står nemlig i delrapportens pkt 5.1.1: “Trafikken reduceres signifikant ved indførelse af brugerbetaling!” Er vi her ved at blive vidne til et projekt, der ikke indfrier de forventninger Folketingets politikere havde, da de traf deres beslutning? Er vi i gang med at tvinge noget igennem, der ikke er i borgernes interesse? Er vi ved at indføre ’revolverdemokrati’ i Danmark, hvor et lokalområde bare har at makke ret for en overordnet beslutning, der måske ikke er helt gennemtænkt? Hvis svaret bare lugter lidt af ’tjaaaaa...’, så er det en O-M-M-E-R! Det er der, kampen skal slås, og det er der, det er nødvendig med bred seriøs opbakning ... Måske ville iværksættelse af en tilbundsgående undersøgelse af den reelle betalingsvillighed fra borgerne i Frederikssund Kommune være på rette plads. Og indtil resultatet af en sådan undersøgelse foreligger, så er det bare ØJEBLIKKELIG STOP til den del af projektet, der hedder betalingsanlæg ... Der vistnok lige netop er sat i udlicitering ...

Publiceret 02 December 2017 00:00