Sikker skolevej over Roskildevej

Inge Messerschmidt, Græse Mølle 4, 3600 Frederikssund På Byrådsmødet 26/juni 2013 spurgte jeg ind til ”sikker skolevej” over Roskildevej i forbindelse med sammenlægningen af Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen. Du fortalte, at man havde planer om 4 sikre overgange, men jeg kunne ikke få svar på, hvornår arbejdet skulle påbegyndes. Jeg vil hermed påpege, at det ikke burde være et venstrehåndsarbejde, man lige ordner til sidst, når den nye Ådalens Skole står helt klar om et par år. Efter sommerferien 2013 bliver denne skolevej allerede aktuel for en del børn, da knap 200 skoleelever skal krydse Roskildevej. De 2 kommende 5. klasser og 8. klasser, der hidtil har gået på Ådalens Skole Nord (Åbjergskolen), skal de næste 2 år gå på Ådalens Skole Syd (Oppe Sundby Skole); og de 2 kommende 7. klasser, der hidtil har gået på Ådalens Skole Syd (Oppe Sundby Skole), skal allerede nu flyttes over på Ådalens Skole Nord (Åbjergskolen). Nu halvt inde i skolernes sommerferie må jeg konstatere, at der stadig ikke er tegn på, at den sikre skolevej på Roskildevej er undervejs. Jeg vil, som mor til 2 af de elever denne skolevej bliver aktuel for efter sommerferien, på lige fod med alle andre involverede gerne høre, hvornår der sker noget. Det kunne også være interessant at få at vide, hvad det er for sikre overgange på Roskildevej, der påtænkes. Det er jo ikke nok, at vi som forældre lærer vores børn at færdes i trafikken. På en så trafikeret vej ved 8-tiden om morgenen er det farligt at færdes. En ting er, at man rokerer rundt på eleverne for at lette byggeprocessen, men så skal sikkerheden også være iorden. Så, hvornår sker der noget aktivt?

Publiceret 01 August 2013 10:22