Arbejdspladser

Jørgen Bech, Dådyrvej 113, 4050 Skibby Politikere taler om arbejdspladser, men handler ofte selvmodsigende. Regeringen lægger hindringer i vejen for det private erhvervsliv, som skal skabe arbejdspladserne, med skatter, bureaukrati, afgifter - og oveni hetz og mistænkeliggørelse. Det øger virksomhedernes lønomkostninger og for mange kan det ikke længere betale sig. Og så forsvinder arbejdspladserne, hvilket er det modsatte af vækst. Desværre sker det samtidig med, at det for nogle mennesker økonomisk ikke kan betale sig at arbejde. Det synes jeg er bekymrende. Det enkelte menneskes økonomi er helt afhængig af, at danske virksomheder producerer varer og tjenstydelser. Og merværdien er hele grundlaget for vores levestandard og velfærdssamfundet. Hvis vi forsøger at opretholde et samfund via kunstigt skabte arbejdspladser finansieret af skatteyderne, så svarer det til at fodre en hund med dens egen hale! Der er ingen som i dag kan være i tvivl om, at mange virksomheder har det vanskeligt i dagens Danmark. Jeg synes derfor, at vi lokalt skal gøre hvad vi kan for at hjælpe virksomhederne eller i hvert fald ikke lægge hindringer i vejen for dem. Byrådet kunne tage initiativ til et konkret samarbejde med alle de erhvervsdrivende i kommunen. På den måde kunne vores kommune signalere, at her er en kommune, som hjælper virksomhederne. Det kan fx være med at skaffe den rigtige arbejdskraft, hurtigere byggetilladelser, udstykninger og hjælp med kontrakter inden for kommunens område, såsom energiforbedringer, renoveringer, lokalplaner osv. Tænk, hvis det rygtedes blandt virksomheder, at Frederikssund kommune var en god kommune at slå sig ned i ? Der er brug for konkret handling her og nu! Samtidig bør kommunen organiseres, så virksomhederne kun skal henvende sig eet sted. Vi har ikke brug for skatteyderfinansierede beskæftigelsesprojekter eller gøglerskoler. Vi har brug for rigtige arbejdspladser, der kan hvile i sig selv uden offentlige tilskud. Det er reel produktion i virksomhederne, der skaber beskæftigelse og praktikpladser. Vi kan ikke gøre alt i kommunen, men det vi kan gøre, bør gøres - NU!!

Publiceret 09 January 2013 12:00