Forurenet vand og skipperlabskovs

Forurenet drikkevand og dejlig skipperlabskovs står på dagsordenen, når Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund holder årsmøde den 30. oktober på Rytterskolen i Store Rørbæk. Emnerne holdes dog skarpt adskilt.

Først skipperlabskovs til tilmeldte medlemmer og andre interesserede, derefter vandet!

For Naturfredningsforeningen har inviteret geolog Walter Brüsch til at fortælle om mulighederne for at få rent drikkevand nu og i fremtiden. Mange borgere er naturligt bekymret for om drikkevandet er rent og fri for pesticidrester. Og nervøsiteten er ikke blevet mindre efter at der er fundet pesticid-stof i drikkevandet fra Marbæk Vandværk, der er med til at forsyne 20.000 Frederikssund-borgere med vand!

Walter Brüsch har gennem mere end 30 år arbejdet med vandets kredsløb og med transport og omsætning af naturlige og miljøfremmede stoffer i grundvandet. Så det er en indsigtsfuld geolog, som sætter fokus på utrygheden ved grundvandets situation.

"Det er et vigtigt tidspunkt at drøfte, hvordan vi sikrer rent vand i fremtiden," siger Per Seerup, der er formand for Frederikssund-afdelingen. Han begrunder det med, at byrådet forbereder en drøftelse af, hvordan kommunen kan gøre sig attraktiv til bosætning.

"Men for mig skal kommunen være attraktiv for såvel nuværende som kommende borgere. Her er det afgørende at kommuneplanstrategien kommer til at pege på øget forebyggelse mod forurenet drikkevand," siger Per Seerup og tilføjer, at det kun kan ske ved at vi passer bedre på vores natur.

Årsmødet med bestyrelsens fortælling om, hvad der er sket i årets løb, er aftenens sidste punkt.

Publiceret 20 October 2018 00:00